Vestre Aker Venstre med to i bystyret

Venstres vararepresentanter fra Vestre Aker gjør seg aktivt gjeldende i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Terje Bjøro

Terje Bjøro

Terje Bjøro er 1. vara til bystyret og har hatt sete på alle møtene siden konstitueringen høsten 2011. På bystyrets møte 24. mai møtte i tillegg Christian Herzog som vara. Da var 2 av 5 representanter var fra

Christian Herzog

Christian Herzog

vår bydel. På varalisten for øvrig er Haakon Riekeles og Mona Grønlie fra Vestre Aker. Alle varaene er også varaer til bystyrets komiteer. Herzog er også styremedlem i Oslo Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**