Innlegg: KrFs ekteskapskrise

I dagens Fædrelandsvennen kommenterer Venstres Eva Kvelland og Petter N. Toldnæs, KrFs pågående debatt om ekteskapslovgivningen. “- KrF kan løse sin egen floke ved å ta skrittet helt ut og støtte Venstres forslag om å skille den juridiske og den seremonielle delen av ekteskapsinngåelsen”, skriver de to Venstre-politikerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Innlegget kan også leses og debatteres på Fædrelandsvennens nettsider!
_____________________________________________________________

KrF er åpenbart litt i tvil om hva de mener om ekteskapet. Det betyr lite. Den kjønnsnøytrale ekteskapsloven står ikke på dagsorden og vil heller ikke bli reversert. Likevel skriver KrFs fylkesleder, Hans Fredrik Grøvan brev — og hans egen stortingsrepresentant, Dagrun Eriksen, er grunnen til at Grøvan er sint.

KrF kan løse sin egen floke ved å ta skrittet helt ut og støtte Venstres forslag om å skille den juridiske og den seremonielle delen av ekteskapsinngåelsen. Trossamfunnene kan tro hva de vil og velsigne hvem de vil, men staten skal ikke diskriminere mellom homofile og heterofile par. Og vi skal heller ikke tillate at noen gjør det på vegne av oss.

Ekteskap er ikke bare en religiøs institusjon eller en lovnad om evig kjærlighet. Det er også en juridisk kontrakt som regulerer rettigheter og plikter i et samliv. En slik myndighet bør være et offentlig anliggende, og ikke trossamfunnenes. For noen år tilbake vedtok Stortinget en ny ekteskapslov som sidestilte homofile og heterofile. Det var den gang uttrykt stor støtte for Venstres modell om et skille mellom juss og seremoni. Nå nærmer vi oss også en styrt og bredt støttet avvikling av en statsreligion i Norge, og 21. mai ble grunnlovsendringene om forholdet mellom stat og kirke behandlet i Stortinget. Det betyr at landet ikke lenger skal ha en egen statsreligion, men sidestille alle religioner og livssyn. Det er på tide, mener vi. Men da er det også på tide at de fratas retten til å diskriminere på vegne av staten.

Frie kirker og trossamfunn kan tro hva de vil — og velsigne hva og hvem de vil. Men staten skal ikke tillate at de forbeholder de juridiske rettighetene til noen. Statens oppgave må være å legge til rette for trygge juridiske rammer rundt alle lovlige samlivsformer. Trossamfunnenes oppgave må være noe helt annet. Det er vanskelig å begripe hva KrF egentlig legger i begrepene «ekteskap» og «juridiske rammer». Venstres modell gjør at de slipper å bruke mer tid på de vanskelige begrepene, og på debatten om hvem som skal få gå ned kirkegulvet. Det bør både Hans Fredrik Grøvan og Dagrun Eriksen kunne forenes om. De skal gjerne få forslaget i brevs form, og som et innspill til programarbeidet.

Petter Natanael Toldnæs

Petter N. Toldnæs er bystyremedlem for Venstre i Lillesand.

Eva Kvelland

Eva Kvelland er bystyremedlem for Venstre i Kristiansand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**