Økonomien i Moss kommune

Bystyret behandlet årsregnskapet til Moss kommune for 2011 i sitt møte 21. mai. Gruppeleder i Ap beskriver regnskapet på sin særegne måte i Moss Avis samme dato. Han mener at det forrige flertallet (2004-2011) leverte mye bedre resultater enn det dagens flertall leverte sist gang vi satt i posisjon (2000-2003).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hva som er bra og dårlig tror vi varierer fra innbygger til innbygger, avhengig av ståsted. Ap sin gruppeleder baserer seg på hans framstilling/tolkning av tall. Vi baserer dette svaret på de offisielle tallene som framgår av kommunens regnskaper, utarbeidet av kommunen selv.

Krone mynt

Foto: Sesselja Bigseth

For 2011 er netto driftsresultat på kr 30,1 millioner. Det forrige flertallet hadde lagt opp til et overskudd på 8,8 mill samtidig som de forutsatte at 14,1 mill av utgiftene for 2011 skulle avsettes i fond for å benyttes i år. I tillegg fikk Moss kommune ved en feiltakelse 15 mill ekstra i 2011 som vi må spare inn i år.

Siste økonomirapport før valget i fjor, stipulerte at kommunen ville gå i null i 2011. Rådmannen informerte om at hun ville følge opp budsjettet tett for å sikre et positivt resultat. Det betyr at det var mange sammensatte årsaker som ga et overskudd i 2011. I regnskapet beskriver rådmannen blant annet at vi har spart 9,6 mill i pensjonsinnskudd til de ansatte, men disse må vi avsette/betale i årene framover. Rådmannen foreslo derfor å avsette mesteparten av overskuddet til det, noe vi også vedtok i bystyret 21. mai.

Da det forrige flertallet overtok etter valget i 2003, økte de eiendomsskatten. De påpekte at det var for å betale ned det underskuddet som var samlet opp. Underskuddet var betalt ned i 2007. Likevel beholdt de et høyere nivå på eiendomsskatten. I 2003 måtte innbyggerne betale 26,6 mill i eiendomsskatt mens innbyggerne i fjor måtte betale 87,0 mill. Dette er mer enn tre ganger så mye i året.

Sparebørse med plaster

Foto: BizArt med tillatelse

I begge valgperiodene som det forrige flertallet har styrt, gjorde de seg avhengige av en høy eiendomsskatt fordi driftsutgiftene var høyere enn kommunens ordinære inntekter. I forrige periode (2008-2011) tok de inn til sammen kr 306,5 mill i eiendomsskatt. Samtidig hadde de et netto driftsresultat på -16,1 mill. Dette samlede underskuddet inkluderer overskuddet i 2011. Totalt brukte det forrige flertallet dermed kr 322,6 mill mer enn kommunens ordinære inntekter i perioden 2008-2011.

Når vi som politikere legger planer, må vi følge dem opp med budsjettvedtak. Vi har slik vi lovet i valgkampen som eksempel, satt av penger til læremidler i skolene flere år framover. Vi vil følge opp med nye runder med etterutdanning av lærerne. Vi har fått kjeft for vårt budsjettvedtak hvor vi har gjort tydelige prioriteringer. Skal kommunen igjen få kontroll over økonomien, må vi som politikere ta ansvar for å prioritere hva vi bruker pengene på og hvor mye vi har å bruke.

Derfor har vi i dagens flertall ingenting å skamme oss over med vårt pengeforbruk sett i forhold til hva vi leverer. Det får være opp til innbyggerne å vurdere hva de er fornøyd med eller ikke, men vårt mål er å ikke bruke mer enn det vi har av inntekter. Derfor er målet vårt å redusere bruken av eiendomsskatt samtidig som vi prioriterer hva pengene skal gå til.

OVERSIKT: Driftsresultat for Moss kommune 2000-2011 (pdf)

Kjellaug Nakkim (H)
Erlend Wiborg (FrP)
Sindre W. Mork (V)
Halvard Sand (KrF)
gruppeledere i bystyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**