Hilde M. Arneberg

50 år
Bor på Jar, Bærum
Sykepleier og konsulent

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Hilde Arneberg

Hilde Arneberg
Foto: Ida Skonnord

Åpenhet og demokrati, helse, oppvekstvilkår, naturvern og gründermuligheter er prioriterte felt for meg.

Nei til overveldende statlig kontroll og reguleringslyst. Ja til at enkeltmennesker gis frihet, ansvar og muligheter til å utvikle seg gjennom hele livet, utvikle fellesskap med andre, initiativ til å mestre utfordringer, holde seg friske og å ha god livskvalitet.
Ja til økonomisk stimulering til å ta sunne livsstils-valg. Sunn mat skal være billigere enn alternativet.

Syke mennesker skal ikke være økonomiske kasteballer, men ivaretas med varme, respekt og kunnskap.
Ja til at helsevesenet skal driftes slik at det gir raskest og best mulig behandling, og ivaretar både pasienter og ansatte.

Ja til boligplanlegging som ivaretar behovet for tilgang på grønne områder, gode kollektivtilbud og arbeidstilbud i nærheten. Norge er stort, “alle” trenger ikke bo på Østlandet om det går på bekostning av verdifull natur, dyrkbar mark og grønne områder.

Nei, vi kan ikke basere oss på at andre land vil brødfø oss i all framtid. Vi må ha dyrkbar mark, nok bufe og vilt-tilgang, fisk i havet og rent vann til å kunne fø oss selv.

Nei til en transportplanlegging som gjør både klima og mennesker syke og utslitte. Bilkø og trafikk-kaos er ødeleggende både for helsa og klimaet vårt. Redusere støy og støvforurensing. Trafikksikkerhetsfokus.

Ja, helse har tett sammenheng med hvordan vi forvalter samfunnets ressurser i vid sammenheng. For eksempel:
-Forebyggende helsetiltak ivaretar både menneskets og naturens helsestatus.

– Prioritere tidlig innsats for barn som sliter. For mange faller utenfor utdanningsløpet og arbeidslivet med psykiske problemer.

– Godt, moderne naturvern. Naturen har sin egen verdi. Livskraftige biotoper nær boligfelt tilrettelegger for daglige naturopplevelser og fysisk aktivitet.
– Bedre vern for rovdyr og mer ressurser til bønder for gjeting av buskap.

– Tilgjengelige kulturtilbud og møteplasser for alle aldersgrupper.

– Få flere fra trygd til arbeid ved fokus på rådgivning, traineemulighet og forenklet oppstart av egen næringsvirksomhet.

Velferd er avhengig av opplevd livskvalitet og må være målet for beslutninger på de øvrige politiske rområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**