Øystein Smidt

Øystein Smidt er leder i Nes Venstre. Han er medlem av kommunestyret i sin femte periode og sitter som fast medlem av formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Øystein Smidt

Foto: Birger Areklett

Jeg er 65 år, økonomiutdannet ved BI og har siden 2002 jobbet som kemner i Nes kommune. Før det jobbet jeg tjuefem år som økonomiansvarlig og daglig leder i industribedrift tilknyttet internasjonalt konsern.

I alle år har jeg engasjert meg som tillitsvalgt i lag og foreninger, hovedsakelig i Raumnes & Årnes Idrettslag og Nes-Årnes Speidergruppe, hvor jeg har hatt lederverv i femten år. Jeg har også hatt diverse styreverv i lokale bedrifter, bla i lokalavisa Raumnes.

Jeg har vært engasjert i Venstre siden det ble startet Unge Venstre-lag i Nes midt på 1960-tallet, og har også brukt mine ressurser sentralt i Venstre som styremedlem i Venstres Hus og som medlem og leder av diverse nominasjonskomiteer ved fylkestingsvalg og stortingsvalget.

Jeg er svært opptatt av lokaldemokratiet og viktigheten av å finne gode løsninger som fungerer i lokalsamfunnet og har i den forbindelse vært initiativtaker og pådriver for etablering av ungdommens kommunestyre.

Samferdsel er etter min mening en av de viktigste sakene å arbeide for. Det gjelder både en styrking av Kongsvingerbanen og etablering av gang- og sykkelveger, fortrinnsvis inn mot samferdselsknutepunkter. Innfartsparkering ved Årnes stasjon er nå vedtatt av fylkestinget etter sterkt engasjement fra Nes Venstre, og vi trenger flere slike. Venstre i Nes har hatt jevn fremgang det siste tiåret og fikk ved siste lokalvalg 6,1 % av stemmene. Ved de to siste lokalvalgene har jeg fått flest slengestemmer i fra velgerne.

I 2011 skrev jeg sammen med Kjartan Rødland 100-årsberetningen for Nes Venstre som lokallag. Boka gir bla oversikt over alle valgoppgjør fra 1907 til 2007 og er på drøyt 200 sider, og ble presentert i Venstres medlemsblad "liberal" 03/11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**