Seier for elevenes rettsvern

Etter en debatt i Stortinget ble det klart at Venstres forslag om skriftlig samtykke fra elevene i forkant av eventuell personvernkrenkende politiaksjoner i skolen, får et flertall av stemmene i Stortinget. – Dette er en seier for elevenes rettsvern, sier stortingsrepresentant Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Stortinget har nå fastslått at det skal innhentes skriftlig samtykke fra elevene før det evt gjennomføres personverninngripende narkotikaaksjoner ved skolen. Rusmisbruk skal bekjempes, også i skolen, men det må gjøres innefor rettsstatens rammer, sier Tenden.

Like vilkår for elever og andre
– Venstre mener at det samme rettsvernet og de samme reglene og prosedyrene skal gjelde for skoleungdom som for alle andre borgere og arbeidstagere. Vi fremmet derfor et forslag i dag om at det må innhentes skriftlig samtykke fra elever før det evt gjennomføres personverninngripende narkotikaaksjoner ved skolene. Jeg tror de fleste mener det ville vært en selvfølge på en arbeidsplass, mener Borghild Tenden.

Stortinget behandlet i dag forslaget om å sikre politiet anledning til å gjennomføre uanmeldte narkotikaaksjoner med hund i norske skoler. Venstre meldte i forkant av debatten at partiet ville stemme alene mot resten av Stortinget, med mindre dette forslaget fikk flertall.

Sosialfaglige virkemidler og helsesøstre
– Elever med rusproblem må hjelpes og ses, ikke skremmes. Dersom narkotika-aksjoner fører til at elever med rusproblemer slutter på skolen, har vi oppnådd lite. I stedet må det satses på sosialfaglige virkemidler og flere helsesøstre i skolen. Hun etterlyser nå en opptrappingsplan for flere helsesøstre i skolen.

– Venstrefolk pleier å si at vi må bekjempe rusavhengigheten, ikke de rusavhengige. Jeg synes det passer godt her, avslutter Borghild Tenden

Les saken: Fritt frem for narkosjekk på skolene
Les saken: Stortinget snudde om narkorazzia på skolene

Fører til frafall
– Vi ønsker ikke at krenkende aksjonsformer skal benyttes i skolen, og vi tror heller ikke at dette er særlig effektivt. Slike kontroller kan fungere mot sin hensikt. Dersom det fører til at elever med rusproblemer slutter på skolen, har vi oppnådd lite. Vi er kjent med at flere titalls elever har droppet ut av skolen etter lignende aksjoner i Østfold, Nordland og Agder. Dette er elever som absolutt bør ha skolen som holdepunkt, sier Tenden.

Her er Venstres forslag som ble vedtatt:
* Stortinget ber regjeringen presisere overfor politiet at det må innhentes skriftlig samtykke fra elever før det gjennomføres personverninngripende narkotikaaksjoner ved skolene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**