Tine Jahren

Tine Brubak Jahren, 36 år, Fet.
Jobber som kontorleder og «allmennpraktiserende museumsansatt».

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Tine Jahren.

Tine Jahren.

Min foreløpige karriere i partiet har vært kort og hektisk. Jeg meldte meg inn i Venstre i 2009, lokallagsleder i 2010 og deretter kommunestyrerepresentant og gruppeleder i 2011 etter det beste valgresultatet for Venstre i Fet på 40 år.

Jeg er over gjennomsnittlig engasjert i de fleste politiske saker og er særlig opptatt av innvandrings- og integreringsspørsmål, familiepolitikk, miljø, skole og kulturpolitikk, og hjertesaken min er en mer human og kunnskapsbasert narkotikapolitikk.

Kriminalisering og straff har vist seg å være svært dårlige virkemidler i kampen mot rusmisbruk og avhengighet, og det er på tide med en ny politikk på dette feltet som er basert på kunnskap og medmenneskelighet framfor moralisme og fordømmelse.

Jeg mener også vi er nødt til å se på alternativer for lovlige utsalgssteder for de mildere rusmidlene for å få bukt med den organiserte kriminaliteten som har dette som sitt viktigste inntektsgrunnlag, vi må få det vekk fra gata og inn i regulerte og kontrollerte former slik som med alkohol.

Sist – men definitivt ikke minst – vil jeg kjempe for å gi rusavhengige et anstendig og individtilpasset behandlingstilbud med skikkelig ettervern og oppfølging.

Min liberale ryggmargsrefleks er både velutviklet og velfungerende, jeg har et glødende engasjement og er løsningsorientert, tydelig og kommer lett i kontakt med alle slags typer mennesker. Dette kombinert med min allsidige bakgrunn fra alt fra fabrikkarbeid og renhold til reiseliv, salg og museumsdrift gjør at jeg vil kunne nå ut til velgere som normalt ikke stemmer Venstre. Vi har et stort potensiale for vekst og det vil jeg være med å bidra til!

Jeg mener selv jeg vil kunne være en ressurs som representant for partiet på Stortinget, og det vil i så fall være en oppgave jeg tar på meg med stor glede og arbeidslyst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**