Viktig å fokusere på alternativ energi!

Østre Toten Venstre sin høringsuttalelse til reguleringsplan for “Midthun” fremhever at Østre Toten kommune må følge opp kommunedelplanen for Kapp og fornybar energi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I nylig vedtatte kommunedelplan for Kapp er det stilt krav om tilrettelegging for fornybar energi. I §1.4 står det

“Krav om oppvarming med fornybar energi.
Alle boliger på området for Framtidig boligbebyggelse, KA3, og KA12, område for Spredt bebyggelse KA6 samt områder for Eksisterende Boligbebyggelse KA16, KA21 og Midthun skal være tilrettelagt for fornybar energi”.

Under §1.8 står det”Energi

Bruk av Bioenergi, Mjøsvarme eller andre miljøvennlige energikilder skal utredes som hovedvarmekilde ved planlegging av større boligområder I sentrumsnære områder av Kapp”.
Østre Toten Venstre mener at Kommunestyrets vedtak med krav om tilrettelegging for vannbåren varme må følges i reguleringsplan for Midthun med konkrete krav, deriblant i punkt 2.3 Energi, og i rekkefølgekrav for å sikre faktisk gjennomføring. Dette er nødvendig for å kunne realisere et felles fjernvarmeanlegg i Kapp sentrum.
Kommunen står i førersetet for flere større utbyggingsprosjekter på Kapp, og har derfor en unik mulighet til å få etablert et fjernvarmeanlegg i kommunens mest populære bosettingsområde. Dette er en type utvikling Østre Toten Venstre ønsker når det gjelder tilrettelegging for nye boområder i kommunen vår.

Med vennlig hilsen
Østre Toten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**