Akuttsykehus på Lillehammer

Kommunestyret i Lillehammer behandlet 31. mai høringssuttalelse om framtidig sykehusstruktur i innlandet. Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk ikke gjennom sitt ønske om utredning av et felles sykehus på Biri(!).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Syv representanter i tillegg til Venstres fem støttet Venstres forslag om en videreutvikling av dagens nettverksmodell med fullverdig sykehustilbud i både Lillehammer og Gjøvik.

Til slutt ble det flertall for et forslag utarbeidet av Høyre i samarbeid med de andre borgerlige partiene. Dette innebærer i hovedsak at Lillehammer kommune går inn for at det konsekvensutredes en videreføring av dagens modell med akuttsykehus i begge de større byene i Oppland (Lillehammer og Gjøvik), men at det også konsekvensutredes en løsning med ett komplett akuttsykehus i Oppland. Venstre fikk gjennom at en utredning bør ses i sammenheng med en nasjonal sykehusplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**