Anne-berit Smørås

Navn: Anne-berit Smørås, Hasle Gård, 1450 Nesoddtangen. Født 15/5-1952. Har unnagjort en arbeidskarriere som flyvertinne/purser (34år). Begynte på gartnerskole siste året jeg fløy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Anne-Berit Smørås

Anne-Berit Smørås
Foto: Øystein Wolf

Bygger nå opp gårdsbutikk med selvproduserte økosnille grønnsaker m.m. Hadde stor glede av barna som kom hit forrige året og høstet sine grønnsaker. det kom mange
kommentarer på at barna ikke visste hvordan de forskjellige grønnsakene vokste. Men gleden over å høste sine egne grønnsaker rett fra plantene var stor.

Aktivt medlem i Nesodden Venstre i ca. 16 år. Har hatt forskjellige verv:a) Teknikk-, plan- og miljø, b)formannskapet,c) kommunestyret,d) plankomite for bygging av nytt administrasjonsbygg, bibloiotek og
ungdosskole (største byggeprosjekt i Nesodden kommune noensinne).e) adhoc-utvalg idrett- og friluftsliv.

Hjertesaker er :
1, Større handlingsrom for lokalpolitikere. Stiller stort spørsmålstegn ved fylkeskommunen ??? Trenger vi den.
2, Fornybar energi, mer forskning på området.
3, Bedre offentlig kommunikasjon. Få ned bruken av privatbiler. Bygge gang- og sykkelveier
4, Bevare dyrkbar mark. Viktig å være selvforsynt med landbruksvarer. Både for å sikre tilgangen av varer og bevare kompetansen på området.
5, Viktig med skogsområder, friområder nær og i tettbebyggelsen. God planlegging av bo-områdene våre.
6, Opprettholde spredt bosetting i Norge og ta de løftene som skal til for at det lar seg gjennomføre.
7, Det er viktig for meg å ha et åpent sinn og være mottagelig for andre synspunkter og lære gjennom kommunikasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**