Åpent styre-/gruppe-/medlemsmøte i kveld kl. 19:00

Vi minner om at kveldens styre-/gruppe-/medlemsmøte i Oppegård Venstre er åpne for andre enn de som sitter i “styre og stell” også. Møtet starter kl. 19:00 og avholdes i vårt grupperom i Oppegård rådhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Oppegård Venstre logo

Foto: NN

INNKALLING
til
Åpent gruppe-, styre- og medlemsmøte 7/2012

Tid: Mandag 12. november 2012 kl. 19:00

Sted: Venstres grupperom i Oppegård rådhus

SAKSLISTE:

57/12 Godkjenning av innkalling og sakskart
A) Godkjenning av innkallingen
B) Godkjenning av sakskartet

58/12 Referater
A) Godkjenning av referat fra styre- og medlemsmøtet 24.10.2012

59/12 Nytt fra Oppegård Unge Venstre
Muntlig rapport fra Oppegård Unge Venstre.

60/12 Venstres høstkampanje 2012:
Lærerikt — Venstre leter etter skoleeksempler

61/12 Oppegård Venstres Årsmøte 2013
A) Dato for møtet
B) Forslag til nye vedtekter

62/12 A/L Samfunnshuset
Oppegård Venstres kontaktperson

63/12 Saker til kommunestyret og utvalgene
A) Formannskapet 14. november 2012
a. Sak 121/2012 Høring — Utkast til endringer i film- og videogramloven
b. Sak 122/2012 Orienteringssak — Skatteinngang Oppegård, jan — sept 2012
c. Sak 123/2012 Overføring av kirkeeiendommene til Kirkelig Fellesråd
d. Sak 124/2012 Aktivitetspark Kolbotn sentrum vest
e. Sak 125/2012 Handlingsprogram 2013 — 2016

B) Administrasjonsutvalget 13. november 2012
a. Sak 23/2012 Tilstandsrapport grunnskole og voksenopplæring 2011-2012
b. Sak 24/2012 Handlingsprogram 2013 — 2016

C) Utvalg for miljø og plan (UMP) 13. november 2012
a. Sak 78/2012 Aktivitetspark Kolbotn sentrum vest
b. Sak 79/2012 Detaljregulering Skiveien 200
c. Sak 80/2012 Orienteringssak — Reguleringsplan Follobanen i Oppegård

D) Utvalg for kultur og oppvekst (UKO) 13. november 2012
a. Sak 38/2012 Tilstandsrapport grunnskole og voksenopplæring 2011-2012
b. Sak 39/2012 Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn
c. Sak 40/2012 Handlingsprogram 2013 — 2016
d. Sak 41/2012 B-referat
1. «Referat fra møte i SU 13.09.2012 — Østli skole»

E) Utvalg for helse og omsorg (UHO) 13. november 2012
a. Sak 31/2012 Handlingsprogram 2013 — 2016

F) Utvalg og råd vi ikke er representert i
a. Ungdomsrådet (har møte 28. november)
b. Eldrerådet (har møte 12. november)
c. Kommunalt råd for funksjonshemmede (har møte 12. november)

G) Kommunestyret 19. november 2012

64/12 Eventuelt

Kolbotn, 9. november 2012
Oppegård Venstre
Endre Vindheim
leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**