Bystyrets misforståtte respekt

Arbeiderpartiet med støtte fra Fremskrittspartiet og de fleste andre partiene i Mandal bystyre valgte å avlyse bystyrets møte 24. mai. Bakgrunnen er streiken i offentlig sektor. Dette er misforstått respekt for spillereglene i arbeidslivet, skriver Venstres bystyrerepresentant Stein Inge Dahn i dette leserinnlegget som ble trykket i Lindesnes avis 29. mai. 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Bystyrets misforståtte respekt

Rådhuset i Mandal - Skrivergården fra 1766

Det er streik i Mandal kommune. Dette er et helt legitimt virkemiddel når de sentrale partene forhandler om ny tariffavtale. Derfor skal alle impliserte utvise stor respekt for de som streiker og for spillereglene som gjelder i arbeidslivet under en slik tvist.

Flertallet i bystyret i Mandal har misforstått hva slik respekt omfatter. Etter at formannskapssekretæren var tatt ut i streik, dukket spørsmålet opp sist torsdag om bystyret kunne behandle saker ved å få rådmannen til å utføre sekretærens arbeidsoppgaver under slike møter; å føre protokoll over vedtakene. Ordføreren gav uttrykk for at dette ville bli oppfattet som en provokasjon overfor de streikende, og fikk klar støtte fra Arbeiderpartiet. Partiets gruppeleder Kimestad truet med at dersom bystyret valgte å behandle noen saker, ville hele hennes gruppe marsjere ut av bystyresalen og boikotte forhandlingene. Fremskrittspartiet og de fleste andre partiene ble åpenbart så preget av denne trusselen, at de valgte å slutte seg til Arbeiderpartiets standpunkt. Det medførte at det berammede bystyremøtet aldri ble satt.

Mandal bystyre har ved denne handlingslammelsen totalt misforstått spillereglene i arbeidslivet og sine oppgaver både som arbeidsgiver for alle kommunens ansatte og som lokaldemokratiets øverste vedtaksmyndighet.

I arbeidslivet for øvrig er det bred og omforent aksept for prinsippet om at den øverste arbeidsgiverrepresentanten under en streik kan utføre arbeidsoppgaver som normalt utføres av de som han er sjef for, og som han har kompetanse til å utføre. Det er derfor verken respektløst eller i strid med noen skrevne eller uskrevne regler dersom rådmannen i Mandal skriver protokoll fra bystyrets møter. Like lite som det er respektløst eller noen provokasjon at Utrykningspolitiets sjef alene gjennomfører trafikkontroller i pinsehelga, eller at Marens gode leder veier søppel på Brennevinsmyra.

Derimot utviste bystyrets flertall mangel på respekt for demokratiet og for de øvrige folkevalgte som hadde satt av denne torsdagskvelden til å utføre de oppgavene som velgerne våre har satt oss til å utføre. Jeg er ikke i streik, og jeg har et ansvar overfor byens innbyggere og næringsliv for å utføre

Stein Inge Dahn

de oppgavene som jeg er valgt inn i bystyret for å gjennomføre.

Det ønsker jeg å gjøre uten å krenke spillereglene i arbeidslivet, og ved å biholde min dyptfølte respekt for de som er i streik.

Stein Inge Dahn
Bystyrerepresentant Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**