Hva kommer opp i kommunestyret 20.juni?

Hovedsak på kommunestyrets møte onsdag 20.juni er rådmannens forslag til ny økonomiplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Kommunestyret skal behandle forslaget til økonomiplan for perioden 2013-2016

Kommunestyret skal behandle forslaget til økonomiplan for perioden 2013-2016
Foto: Microsoft

Noen saker som kommer opp på kommunestyremøtet 20.juni fra kl.12:

Sak 064/12
Forslag til økonomiplan 2013-2016

Sak 066/12
Valg av meddommere til Nedre Romerike tingrett for perioden 1.jan 2013 til 31.des 2016

Sak 071/12
Forslag til Alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2012-2016
(utsatt sak fra møte 15.mai 2012)

Sakene 072-076
Søknader om skjenkebevillinger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**