Norges første hydrogenbusser lansert i Oslo

Om du er blant de mange som bruker busslinje 81A mellom Greverud i Akershus og Vestbanen i Oslo, vil hverdagen din om noen få uker bli mye mer miljøvennlig. Onsdag morgen ankom nemlig landets fem første hydrogenbusser, som snart blir satt i drift på strekningen. Der andre busser slipper ut eksos, slipper hydrogenbussene ut ren vanndamp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


— Når vi vet at 80 prosent av klimagassutslippene i Oslo og Akershus kommer fra transportsektoren, er hydrogenbuss et av flere viktige tiltak for å redusere utslippene betraktelig, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo og Akershus, Ola Elvestuen til Nationen. Han håper de fem bussene er starten på en ny epoke når det kommer til miljøvennlige kollektivtilbud.

Ola Elvestuen fyller tanken på Norges første hydrogenbuss

Foto: Frida Blomgren

— Med disse bussene er vi ikke bare ledende i Norge, vi er ledende i verden. Hydrogendrevne busser bør bli størstedelen av norsk kollektivtrafikk i framtiden, sier Elvestuen i samme reportasje.

I Oslo Venstres program for bystyreperioden 2011-2015 står det at Venstre vil ta i bruk nullutslippsteknologi i kollektivtrafikken, og sette krav om biodrivstoff eller hydrogenbusser i Oslo-regionen. Et drøyt halvår etter at Venstre trådte inn i byrådet, har miljøbyråd Ola Elvestuen dermed kommet godt i gang med dette arbeidet, som også vil fortsette i årene som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**