Operasjon omsorg – Nye tiltak og forslag

Sola Venstre har den siste måneden gjennomført flere besøk på helse og omsorgsinstitusjoner i kommunen. Vi har gjort dette for å bedre være i stand til å skape oss et bilde av de utfordringer man har innen velferdsektoren. Dette har videre inspirert til flere av innspillene Sola sendte inn til Venstres programkomite som skal utarbeide det neste Stortingsvalgprogrammet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vårt videre arbeid med sakene knyttet til velferd, har blant annet også inspirert til flere innspill til Venstres Stortingsvalgkomite. Eli Aspen formidlet tidligere denne måneden, noen av disse da Sola Venstre traff partileder Trine Skei Grande.

Eli Aspen og Trine Skei Grande

Foto: Anja Berggård Endresen

Dokumentasjon som er knyttet direkte oppfølging og behandling av brukeren er den viktige delen av rapportering, men her er det viktig å få på banen en sikker og god elektronisk kommunikasjon mellom forskjellige instanser. I dag foregår en god del rapportering av direkte brukerinformasjon i papirform og blir sendt via post. Dette skjer fordi det ikke foreligger elektroniske løsninger som sikrer tilgangen når infoen skal på tvers av fagområder. Denne praksis stjeler mye dyrebar tid for fagfolk.

Vi ønsker at det skal bygges opp flere spesialavdelinger/ skjermede avdlinger på sykehjem og sikre riktig kompetanse til de som arbeider med beboerne her. Dette skal også ses i sammenheng med HMS fokus på de ansatte. Ansatte må ha rett til en sikker og trygg arbeidsplass.

Sats på utvikling av teknologi i hjemmebaserte, og kortids-rehabiliteringsopphold og sats på trygghet i sykehjem.
Trygghet betyr mer enn ny teknologi for eldre syke. Må ikke glemme nærhet og fysisk tilstedeværende personale for denne brukergruppen.

Mere fleksible avlastningstilbud.
Vi har nå flere familier hvor begge foreldre er yrkesaktive. Mulighet for tilbud om korte opphold for brukere, der man ikke er nødt til å ha planlagt det et halvt år i forveien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**