Operasjon Omsorg: Tiltak som setter folk først

Kristiansund Venstre deltar aktivt i Venstres velferdskampanje våren 2012. Fram til 16. juni besøker Venstrefolk over hele landet omsorgs-Norge. Elin Lillevik og Ragnhild Helseth har gjennomført flere besøk i Kristiansund. Kampanjen er rettet mot omsorg og omsorgstjenester.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Elin Lillevik og Ragnhild Helseth II

Foto: rh

Vi snakker med fagfolk, ansatte, organisasjoner, og brukere — altså eldre eller andre omsorgstrengende. Kristiansund har valgt å ha fokus også på yngre grupper som mottar helsetjenester. Målet er å få innspill til hvordan vi kan skape fremtidens omsorgssamfunn, og for å finne tiltak som kan skape en verdig omsorg som setter folk først!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**