Akershus-lærere trenger et kompetanseløft

Akershus er det fylket i Norge med flest ufaglærte lærere i grunnskolen. Over 1300 lærere underviser uten godkjent kompetanse ved våre skoler. Venstre mener det er nødvendig å kartlegge dette forholdet bedre og iverksette tiltak for å sikre at lærere som underviser i norsk skole faktisk har undervisningskompetanse for de trinnene de underviser på, sier Borghild Tenden i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Tenden vil ha et kompetanseløft for lærere i Akershus.

Tenden vil ha et kompetanseløft for lærere i Akershus.
Foto: Ingvild Boe Hornburg

Venstre mener at dyktige og kunnskapsrike er den viktigste faktoren for økt læring og mindre uro i skolen. At vi har nok kompetente lærere i skolen er det viktigste grepet vi kan gjøre for norsk skole. Å sørge for at vi har nok kompetente og kvalifiserte lærere handler også om å gjenreise respekten for kunnskap og for lærerne som yrkesgruppe.

Venstre foreslår derfor et eget kompetanseløft for ansatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse for trinnene de underviser på. Et slikt kompetanseløft innebærer en tidfestet plan for hvordan alle tilsatte i skolen med undervisning som oppgave kan få fullgod undervisningskompetanse. Det må gjøres et systematisk arbeid for å sikre at alle elever i norsk skole får undervisning av lærere som er faglig kvalifisert for dette.

Borghild Tenden
Stortingsrepresentant
Akershus Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**