Gruppelederen Rønning i GD (31.5): Lokalsykehus er trygghet

“Pasienten skal stå i sentrum, sier nestleder i Oppland Arbeiderparti i GD (24.5) Pål Helle. I dette utsagnet er Venstre og Ap fullstendig på linje, men praktiserer prinsippet ulikt. For Venstre er lokalsykehus trygghet som nettopp setter pasienten i sentrum. Poenget er veldig mange ganger å komme tidsnok til behandling og å komme tidlig i gang med behandling. For Venstre er det vanskelig å snakke om kvalitet i forbindelse med et storsykehus når 200 000 mennesker får lengre reisetid når livet står på spill”, skriver Rønning. Les hele innlegget hans her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


For en ungdom som blir smittet av hjernehinnebetennelse i Ringebu, eller for noen som får et infarkt i gågata på Lillehammer, Gjøvik eller Hamar, kan avstanden til et storsykehus i Hedmark eller Biri bety nettopp død.

Pål Helle gjør et poeng av at jeg sår tvil om Ap er enig, og han har helt rett i at motstanden mot storsykehus har stilnet innad etter at Oppland Ap fattet sitt vedtak om hvor sykehuset skal ligge. Men jeg tror fortsatt ikke at alle i partiet er enige — eller fornøyde med vedtaket.

Når Venstre har kommet med en ideell sykehusstørrelse på 200 senger, er det ikke utelukkende begrunnet i kostnadseffektivitet, slik Pål Helle påstår. Sykehus er også redning, nærhet, trivsel og folkehelse. Det er folk som jobber i et sykehus og de som må være i et sykehus som pasienter, har pårørende som ønsker å besøke de rammede. Arbeiderpartiet selv har utelukkende lagt vekt på forhold som handler om stordriftsfordeler uten å ta hensyn til stordriftsulemper. “Her skal byen ligge” skal Christian den IV ha sagt ved Akershus festning etter bybrannen i Oslo i 1624. Det er nesten det samme som sies nå — og pekes til et tilfeldig sted. Men Lillehammer sykehus har ikke brent ned.

Det kan stilles spørsmål ved hvor lett det vil bli å rekruttere til et sykehus ved Mjøsbrua
der sentrumsfunksjoner ikke eksisterer. Vi vet at folk, spesielt høyt utdannede unge mennesker, søker urbane tilbud. Man kan da anta at sykehuspersonalet vil bo i byene og pendle til Mjøsbrua — miljø- og folkehelsekonsekvensene av denne pendlingen har Venstre påpekt gang på gang.

Sykehuset Innlandet har klart et strukturproblem, men det ligger først og fremst i Hedmark med sine fire sykehus og med like stor befolkning som Oppland. En naturlig innfallsvinkel hadde å ta fatt i dette, men i stedet skjer det motsatte – man freder store deler av denne strukturen i Hedmark og gjør saken til et rent Mjøsbyproblem.

Pål Helle sier han tror på høye ambisjoner på vegne av Innlandet. Venstres ambisjoner er høyere — vi ønsker å beholde et utmerket sykehus på Lillehammer og gjøre det enda bedre. Og for å trekke en parallell fra en annen sak der nettverksmodellen betraktes tilnærmet som en selvfølge, også i Ap: Hadde Arbeiderpartiet akseptert Innlandsuniversitet på Biri?

Terje Rønning,
gruppeleder i Lillehammer Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**