Kjente spørsmål, feil og problemer med prøvenominasjonen

Her følger informasjon om innrapporterte feil og problemer med den elektroniske prøvenominasjonen, og hvordan de evt. løses.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


1) Jeg er medlem, men har ikke mottatt stemmeseddel.

Spørsmål

Foto: Microsoft

– Da har vi sannsynligvis feil eller manglende e-postadresse på deg. Alternativt har du UiB-adresse (se neste).

2) Jeg har UiB-adresse, men kan ikke motta e-post utenfra pga streik.

– Vi kan se hvem som har levert stemmeseddel (men ikke hva de har stemt). Så lenge du ikke har levert stemmeseddel, kan vi trekke denne tilbake og sende deg ny til en annen adresse. Siden vi ikke vil bidra til streikebryteri, spør vi ikke hvorfor du vil bytte e-postadresse. Vi gjør det bare. Men fordi vår organisatoriske nestleder ikke får betalt, får du heller ikke byttet e-postadresse før etter kl. 16.

3) Jeg har nylig betalt kontingent, og er usikker på om denne er registrert.

– Vi kan opplyse om du står registrert i vårt medlemsregister med betalt kontingent.

4) Jeg har betalt kontingent etter at prøvenominasjonen startet. Kan jeg stemme som betalende medlem?

– I prinsippet ikke, men vi er veldig glade for å få inn kontingent, så hør med oss, og vi kan helt sikkert ordne det dersom innbetalingen er registrert og du ennå ikke har levert stemmeseddel!

5) Jeg er nyinnmeldt medlem. Kan jeg delta i prøvenominasjonen etter at den er startet?

– VELKOMMEN! Ja, det kan du. Send en e-post med navn, adresse og telefonnummer til [email protected] innen onsdag 6. juni kl. 16:00. Fordi Stian må gjøre dette på fritiden, får du på hverdagene først stemmeseddelen mellom kl. 16 og 18. Noen kvelder kan han være opptatt med andre ting, så da må du smøre deg med tålmodighet.

6) Jeg er ikke medlem. Kan jeg delta i prøvenominasjonen etter at den er startet?

– Ja. Se spm. 5.


7) Hvis jeg som ikke er medlem i Venstre deltar i prøvenominasjonen, får jeg da masse mail og spam og utidig mas fra dere senere?

– NEI! Din e-postadresse legges kun inn i listen over utsendelser av anonyme elektroniske stemmesedler, og brukes ikke senere.

8) Kan jeg bli medlem?

– JAAAA! Gå med én gang til https://www.venstre.no/skjema/innmelding/

9) Jeg står på listen over mulige kandidater, men navn, alder eller bosted er feil.

– Vi kan rette i listen som ligger på våre hjemmesider, men vi kan dessverre ikke endre svaralternativene etter at prøvenominasjonen er åpnet. Så langt har vi fått melding om to personer med feil alder. Dette er korrigert på hjemmesidene.

10) Spørsmålet mitt står ikke nevnt på denne siden!

– For å rette eller rapportere feil og problemer, send e-post til [email protected].

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**