Navnekonkurranse for ny ungdomsskole

Tidligere Grefsen vgs blir ny ungdomsskole og trenger nytt navn. Navnevalget er en viktig og varig beslutning; det er identitetsskapende og bidrar til en lokal profil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Leder i MPS-komiteen i Nordre Aker, Erik Borge Skei (V), har i Talefoten utlyst en navnekonkurranse for ny ungdomsskole ved gamle Grefsen vgs, på vegne av bydelsutvalget.

Dette er en viktig oppgave. Skolene er helt sentrale i lokalsamfunnet. Navnevalget er en varig beslutning, identitetsskapende og bidrar til en lokal profil“, sier Skei.

Skolen åpnet første gang høsten1921 under navnet Aker kommunale middelskole, og har senere hatt flere navn, blant annet Grefsen middelskole, Grefsen høiere skole og Grefsen realskole og gymnas. Grefsen vgs ble flyttet til Nydalen høsten 2011 og drives nå videre som Nydalen vgs.

“Bygningsmassen er nå under totalrehabilitering og vil også få et nytt tilbygg. Når skolen åpner igjen høsten 2013, vil den i første omgang få plass til 420 ungdommer. Da behøver den også et nytt navn”, sier Skei.

Utdanningsetaten har foreslått Nedre Grefsen ungdomsskole, men bydelsutvalget står fritt, og avgjør spørsmålet endelig i høst. Forslag sendes til [email protected]. Frist 15. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**