Utbyggingsavtale for Holmen vedtatt

Med 25 mot 4 stemmer ble utbyggingsavtalen (korrigert) for Holmen vedtatt i Risør bystyre torsdag. Partene var enig i endringene og det var derfor enkelt for bystyret å si ja til de fremlagte korrigeringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 det er bred politisk enighet om utbyggingsavtalen for Holmen

det er bred politisk enighet om utbyggingsavtalen for Holmen
Foto: Jan Einar Henriksen

Snubletråder
Det ble ikke den store debatten omkring utbyggingsavtalen, men rødt fremmet som ventet egne forslag til endringer – endringer som ble oppfattet av enkelte som “snubletråder” for utbygger. Forslagene falt imidlertid med god margin og det er nå bred politisk enighet også omkring utbyggingsavtalen for Holmen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**