Krever samtykke for narkotikaaksjoner

I onsdagens møte behandlet Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre en sak om de mye omtalte narkotikaaksjonene politiet har gjennomført i Oslo-skolen. For Venstre har det vært viktig å understreke at elever skal ha det samme rettsvernet som alle andre, og det er derfor gledelig at komiteen enstemmig vedtok forslaget fra Venstre, Høyre og Krf om at det skal innhentes informert skriftlig samtykke fra samtlige elever før narkotikaaksjoner kan gjennomføres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Dette har vært en viktig sak for Venstre, både nasjonalt og lokalt, og jeg er glad for at vi fikk gjennomslag i Oslo for å følge opp det Trine Skei Grande i siste liten fikk et enstemmig storting med på, nemlig at politiet må forholde seg til at skoleelever har de samme rettigheter som alle andre, sier Julianne Ferskaug, Venstres fraksjonsleder for kultur og utdanning.

– At dette i det hele tatt har vært et stridstema, sier noe om hvor lite bevissthet mange har rundt personvern og rettsikkerhet. Alle stortingspartiene unntatt Venstre var faktisk innstilt på å vedta en kraftig innskrenkning av elevers rettsikkerhet, et vedtak flere jurister har hevdet ville ha vært i strid med den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Vi er selvfølgelig glade for at resten av stortinget tok til fornuften og stemte for Venstres forslag om å understreke at reglene om informert samtykke gjelder også for skoleelever, men dette var det altså i utgangspunktet ingen av de andre partiene som tenkte på eller brydde seg om, sier Ferskaug.

Ingvill Stapnes Elvestad, som møtte som vara i komitémøtet, sier at det var bred enighet i komiteen om at rusforebyggende arbeid er viktig, og må prioriteres. – Politiets arbeid er viktig i denne sammenhengen, men det forebyggende arbeidet må gjøres på en måte som respekterer grunnleggende personvern og rettsikkerhet. Uanmeldte narkotikaaksjoner med hund kan dessuten virke mot sin hensikt, ved at elever i faresonen velger å holde seg borte fra skolen, sier Elvestad.

I det enstemmige vedtaket ber komiteen byrådet om å presisere overfor politiet at det må innhentes informert skriftlig samtykke fra samtlige elever før det gjennomføres narkotikaaksjoner ved skolene, samt å videreføre og styrke rusforebyggende arbeid som SaLTo-prosjektet, skolehelsetjenesten og skolering av lærere.

Les mer om behandlingen av saken på Stortinget og uttalelsen Vern om elevenes rettigheter i Osloskolen fra Oslo Venstres hovedstyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**