Boligsosialt arbeid

Venstre utrykker bekymring for bruk av mobile boenheter i det boligsosiale arbeidet i Re Kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Illustrasjonsbilde sosialt ansvar

Foto: Microsoft

Venstre mener bruk av mobile boenheter virker stigmatiserende og ikke er et tilfredsstillende tilbud til brukerne. Denne typen boligtilbud kan i følge loven kun brukes til midlertidig bolig. Fast bolig er selve plattformen for de som sliter med å takle hverdagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**