Grøstad Gris

Venstre var en av forslagsstillerne og pådriverne i Hovedutvalg for drift, eiendom og næring for å gi Hans Runar Knapstad dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser til å fradele en festetomt på sin eiendom med formål bygging av kjøttforedlingsanlegg med gårdbutikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Grøstad Gris

Foto: Grøstad Gris

Venstre mener på generelt grunnlag at det må bli mer mangfold i landbruket. Vi mener at lokale myndigheter må få større anledning til lokal tilpasning og til å se landbrukspolitikken i sammenheng med øvrig næringsliv.

Det er viktig å være åpen og fleksibel for å finne løsninger som gjør at de tiltakssomme, kreative og initiativrike, får anledning til å bosette seg og utvikle gårdsbruket ut fra de mulighetene de ser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**