Ombygging av arealer ved Revetal ungdomsskole til tilrettelagt opplæring

Re Venstre støtter ombygging av arealer ved Revetal ungdomsskole til tilrettelagt opplæring

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Revetal Ungdomskole

Foto: Privat

Det omdisponeres kr. 200 000,- til ombygging av arealer i 1984 – bygget ved Revetal ungdomsskole. Midlene tas fra forprosjekt nytt omsorgsbygg, ubrukte midler fra 2011.

Se også: Overordnet plan for skoler, barnehager og PPT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**