Sverke Runde Saxegaard

19 år
Oppegård akershus/ Klepp Rogaland(fra26august)
Elev

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sverke Saxegaard

Sverke Saxegaard

Hvor godt et samfunn er avgjøres av hvordan det behandler sine svakeste. Jeg engasjerer meg politisk for å kunne gjøre en innsats for nettopp disse, de som faller utenfor dagens system. Ruspolitikk, papirløse innvandrere, og fattigdomsbekjempelse er dermed mine viktigste politiske interesseområder.

Samtidig er jeg naturlig nok opptatt av at samfunnet utvikler seg i en slik retning, og på en slik måte, at fremtiden blir et bedre sted enn det er i dag. Klimapolitiske spørsmål, internasjonalt sammarbeid og liberale prinsipper er derfor veldig viktige for meg og mitt politiske ståsted. Jeg ser på det som et stort kompliment og privilegie å stå på Akershus venstres liste og er med for å lære.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**