Venstre ønsker bedre vilkår for single

I Agderposten lørdag 26. mai utfordrer og spør Elisabeth Bache, generalsekretær i Ensliges Landsforbund “Hva skal til for at gruppen enslige skal bli hørt?” Aslak Skripeland, varamedlem til bystyret for Venstre i Arendal svarer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


SSBs undersøkelse av levekår blant single viser at denne gruppen sakker akterut når det gjelder helse, bolig og karriere. Venstre ønsker definitivt å sette singles vilkår på dagsorden og ønsker veldig gjerne at enslige å bli hørt. For Venstre er det langt på vei enkelt å være enig i mange av synspunktene til Elisabeth Bache. Utspill som "at vi virkelig er kommet i agurktiden når singelpolitikk ble temaet i politisk kvarter" viser bare hvor vanskelig det kan være å bringe dette temaet for 850000 alenboende på dagsorden. Det er viktig å fremheve at utviklingen av gruppen aleneboende i Norge ikke er feilslått samfunnsutvikling, men hver enkelts frie valg til å leve sitt eget liv. Du blir ofte sett ned på som stakkarslig, lite vellykket og "eit negativt trekk ved samfunnet" om du bor alene, og ikke er student eller enke.

Aslagk Skripeland

Foto: Jan Kløvstad

Venstre har prøvd å fremme og sette singles levekår på dagsorden, men det er vanskelig å få gjennomslag:
– I singelpolitikken er det en slags magi som gjør dette til et tapertema. Journalister og politikere blir lattermilde når jeg skal ta opp dette temaet. Det er vanskelig å bli tatt alvorlig. Det er alvorlig. 850 000 menneskers levekår er alvorlig, sier Trine Skei Grande (V)

Venstre ønsker å ta flere grep sentralt for å utjevne forskjellene. Vi ser det slik at dagens system er bygd opp om 50-tallets familiestruktur, hvor det idag er ulønnsomt og unaturlig å leve alene. Den rødgrønne regjeringen har ikke tatt noen grep for å utjevne forskjellene og gjøre det lettere for frie mennesker som velger å leve alene.

Ett av de områdene hvor vi politikere kan gjøre noe for single er avgiftssystemet vårt. Vi har et gammeldags avgiftssystem som tar som utgangspunkt at en husstand består av flere inntekter og og på slike husstander legger vi fastavgifter. NRK-lisensen er et godt eksempel, i tillegg har vi fastavgift på søppel, strøm, vann og telefon. Det hadde vært god miljøpolitikk å få snudd dette mer om til forbruk.

Veien inn i boligmarkedet er blitt vanskeligere i takt med de høye boligprisene, spesielt i de store byene. Skal man skal man klare å få single inn på boligmakedet, må man legge til rette for gode spareordninger kombinert med eierordninger og andre typer eierformer. Boligutfordringene for single er et ekstremt bypolitisk problem, og de fleste utfordringene som single har er først og fremst er knyttet til byområdet.

Statistikken viser at single lever kortere enn mennesker som lever sammen med andre. Jeg mener at vi har et helsesystem som egentlig forutsetter at du har noen som stiller opp for deg, for å komme gjennom det. Skal vi klare å gjøre noe med dette må man flytte ressursene ned på primærehelsenivået, som Venstres velferdsreform legger opp til. Det er i den primære helsetjenesten man faktisk kan ha en oppfølging av hvert enkelt menneske på en annen måte. En ny samfunnsstruktur og en ny familiestruktur betyr at man også må påvirke helsevesenet i den retning.

Det er ikke slik at samfunnet stopper opp av aleneboende. Det er heller ikke slik at folk i dag velger å bo sammen og lage barn utelukkende på grunn av de økonomiske incentivene for å bli småbarnsfamilie. Som liberaler vil jeg ikke bruke politiske verktøy til å styre hvor mange som skal bo i hver bolig eller hvem folk velger å ha et seksuelt forhold til, og om de skal ha det i ett hus eller flere hus. Som liberaler vil jeg bruke politiske verktøy til å sørge for at alle har like gode levekår. Det er heller ikke slik at Venstre vil gjøre det mer attraktivt å være singel enn å være samboende eller gift.

Aslak Skripeland
Varamedlem til Bystyret
Arendal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**