Vil redde Hulen

Uenighet mellom byrådet og Sivilforsvaret gjør at Hulen må stenge. Venstre reagerer kraftig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Mathias Fischer

Foto: Marie Røssland

Leder i Bergen Unge Venstre, Mathias Fischer, er sjokkert over sakens vending. Les mer på BA.no her.

— Byrådets lite velvillige holdning viser en mangelfull respekt for byens studenter og kulturliv, sier Fischer.

Han vil ta saken opp i bystyret, og mener saken er slurv fra byrådets side.

— Hulen har åpenbart blitt dårlig informert, og det er ikke gjort noen nevneverdig innsats for å løse problemet. Bergen kan ikke være bekjent av at den så viktig konsertarena går tapt fordi politikerne ikke har gjort jobben sin.

Venstre kommer til å ta opp saken med kulturbyråd Gunnar Bakke i møtet i Komité for kultur, idrett og næring tirsdag kveld. Åsta Årøen stiller følgende spørsmål til byrådet:

Åsta Årøen

Foto: Tor Blaha

Kulturinstitusjoner i DSBs lokaler
Spørreren er kjent med at Bergen kommune ikke er kommet til enighet med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om avhending av sivilforsvarsanlegg. Dette vil føre til at flere viktige kultur- og idrettsinstitusjoner i Bergen risikerer å måtte stenge eller flytte ut av sine lokaler, for eksempel Fjellsiden karateklubb. Dette vil også ramme kulturarenaen Hulen. Ledelsen i Stiftelsen Hulen er gjengitt i media på at kommunikasjonen og samarbeidet med Bergen kommune har vært dårlig.

Spørsmål:
Kan byråden redegjøre for hvordan denne situasjonen er oppstått, hvilken kommunikasjon har kommunen hatt med de involverte organisasjonene, og hva vil byrådet gjøre for at Hulen og de andre institusjonene sikres fortsatt drift?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**