E.ON vil ha vindmøller i Råde

Det tyske storkonsernet E.ON vil ha vindmøller i Råde. Det kom frem under et informasjonsmøte konsulentfirmaet SWECO hadde med Formannskapet i Råde onsdag. – Vi i Venstre har jo jobbet for dette, men jeg skal ærlig innrømme at det har gått mye raskere enn jeg hadde trodd, forteller Råde Venstre-leder Christian Holstad Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Muligheter for vindmøllepark i Råde i 2016.

Muligheter for vindmøllepark i Råde i 2016.
Foto: Microsoft

– Det føles unektelig litt rart å sitte i Formannskapsmøtet og høre representanten fra SWECO fortelle om E-ONs planer og ønsker for vindmøller her i Råde, smiler Lilleng.
– Det var del ikke så mange som tok Råde Venstres utspill i Fredriksstad Blad og på hjemmesidene våre om vindmøller i Råde for litt over to år siden særlig seriøst, men nå foreligger det altså konkrete planer.

Snakket om vindmøller i 2010
For Lilleng og Venstre fremmet tanker om vindmøller i Råde allerede i 2010. Da var det mange som ristet på hodet.
– Jeg skjønner at folk var skeptiske. Vindmøller forbinder man med den ytterste nøgne ø på Vestlandet og ikke Østfold. Nå er altså prosessen i gang og SWECO/E.ON har kommet igang med prosessen, forteller Lilleng.

Christian Holstad Lilleng

Christian Holstad Lilleng

E.ON vil ha vindmøller i grensen mellom Råde, Våler og Sarpsborg (lenke Fredriksstad Blad).
– Området ligger sør for Sæbyvannet og rett øst for nordspissen av Henestangen fordi som er lokalkjente, forteller Lilleng.
– Det er foreløpig skissert til sammen 39 vindmøller i området, hvorav ingen skal stå nærmere enn 800m unna bebyggelse. Det er ikke avgjort hvor mange av disse som skal stå i Råde kommune, men det er nok flere som blir stående i Sarpsborg og Våler enn i Råde.

Byggestart 2016?
Det er fortsatt tidlig i prosessen, slik at en søknad om utbygging tidligst går til Olje og energidepartementet i 2014, og så blir det eventuellt ikke bygging før i 2016 eller 2017.
– Det ikke automatikk i at Venstre kommer til å gå inn for vindmølleparken, understreker Lilleng. – Først vil vi se en detaljert konsekvensutredning som bør være ferdig i løpet av 2013, og så får vi ta en avgjørelse da.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**