Hard kamp i prøvenominasjonen – Terje Breivik gikk av med knepen seier

Bergen Venstre har holdt en åpen prøvenominasjon, der 122 medlemmer og 13 bergensere som ikke er medlemmer har deltatt. Resultatene er nå klare, og det har vært en tett kamp om flere plasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fordelingen på de syv første plassene er som følger:

1. plass (totalt 114,5 stemmer*):

Terje Breivik

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Terje Breivik 30,6 %
Erlend Horn 28,8 %
Mona Hellesnes 9,2 %
Trond Gullaksen 8,7 %
Anders Skoglund 8,3 %
Åsta Årøen 6,1 %
Idun Bortne 5,7 %
Mathias Fischer 2,6 %

* Desimalet skyldes vekting av stemmer

2. plass (totalt 108,5 stemmer):

Idun Bortne

Foto: Tor Blaha

Idun Bortne 16,1 %
Terje Breivik 15,7 %
Erlend Horn 15,2 %
Mona Hellesnes 13,8 %
Mathias Fischer 12,4 %
Anders Skoglund 10,6 %
Åsta Årøen 9,7 %
Trond Gullaksen 6,5 %

3. plass (totalt 106 stemmer):

Mathias Fischer kvadratisk

Foto: Marie Røssland

Mathias Fischer 22,2 %
Erlend Horn 14,6 %
Anders Skoglund 12,3 %
Idun Bortne 12,3 %
Terje Breivik 11,8 %
Trond Gullaksen 10,8 %
Mona Hellesnes 8,5 %
Åsta Årøen 7,5 %

4. plass (totalt 100,5 stemmer):

Alf_Helge_Greaker

Foto: Tor Blaha

Alf Helge Greaker 10,4 %
Gunn-Vivian Eide 10,0 %
Sindre Horn 6,5 %
Mathias Fischer 5,5 %
Hanne Kvilhaugsvik 5,0 %
Erlend Horn 4,5 %
Hans-Carl Tveit 4,5 %
Anders Skoglund 4,0 %
Harald Hove 4,0 %
Idun Bortne 4,0 %
Julie Andersland 4,0 %
Trond Gullaksen 3,5 %
Synnøve Handeland 3,0 %
Synnøve Kvamme 3,0 %
Mona Hellesnes 2,0 %
Terje Breivik 2,0 %
Åsta Årøen 0,0 %
Andre* 24,4 %

* Kandidater (utenom toppkandidatene) som fikk mindre enn 3 % av stemmene

5. plass (totalt 93 stemmer):

Gunn-Vivian Eide

Foto: Ole Morten Melgård

Gunn-Vivian Eide 6,5 %
Alf Helge Greaker 5,9 %
Erlend Horn 5,4 %
Trond Gullaksen 5,4 %
Anton Engen 4,3 %
Frode Hervik 4,3 %
Hanne Kvilhaugsvik 4,3 %
Mathias Fischer 4,3 %
Anders Skoglund 3,8 %
Synnøve Handeland 3,8 %
Anne-Beth Njærheim 3,2 %
Idun Bortne 3,2 %
Julie Andersland 3,2 %
Trond Wathne Tveiten 3,2 %
Åsta Årøen 2,2 %
Mona Hellesnes 1,1 %
Terje Breivik 1,1 %
Andre 34,9 %

6. plass (totalt 86,5 stemmer):
Frode Hervik 5,8 %
Idun Bortne 5,8 %
Åsta Årøen 5,8 %
Hanne Kvilhaugsvik 5,2 %
Mona Hellesnes 5,2 %
Grete Line Simonsen 4,6 %
Julie Andersland 4,6 %
Anders Skoglund 4,0 %
Anne-Beth Njærheim 3,5 %
Gyri Skre 3,5 %
Ulvhild J. T. Eide 3,5 %
Mathias Fischer 2,3 %
Terje Breivik 1,7 %
Erlend Horn 1,2 %
Trond Gullaksen 0,0 %
Andre 39,5 %

7. plass (totalt 81 stemmer):
Idun Bortne 6,2 %
Mona Hellesnes 6,2 %
Frode Hervik 5,6 %
Mathias Fischer 5,6 %
Trond Gullaksen 5,6 %
Gunn-Vivian Eide 4,9 %
Hanne Kvilhaugsvik 4,9 %
Anne-Beth Njærheim 3,7 %
Geir Angeltveit 3,7 %
Julie Andersland 3,7 %
Åsta Årøen 3,7 %
Per-Arne Larsen 3,1 %
Terje Breivik 2,5 %
Erlend Horn 1,2 %
Anders Skoglund 0,0 %
Andre 42,0 %

De som er interessert i å se hvordan stemmene fordeler seg mellom betalende og ikke-betalende, kan gå hit for betalende og hit for ikke-betalende. NB! Rådata. Inneholder fire duplikat (blant listefyllet) som har blitt filtrert bort i fintellingen.

Som følge av prøvenominasjonen blir Bergen Venstre sin prioriterte liste følgende:*
1. Terje Breivik
2. Erlend Horn
3. Mathias Fischer
4. Idun Bortne
5. Anders Skoglund
6. Mona Hellesnes
7. Trond Gullaksen
8. Åsta Årøen
9. Alf Helge Greaker
10. Gunn-Vivian Eide
11. Hanne Kvilhaugsvik
12. Julie Andersland
13. Grete Line Simonsen
14. Stian Skår Ludvigsen
15. Lars-Henrik Paarup Michelsen
16. Frode Hervik

* Listen er satt opp etter kumulative stemmetall. Den avviker derfor fra prosentfordelingen over. Se forklaring her. For komplett stemmeoppgjør, last ned Excel-fil her.

Støtte for vår åpenhet:
Bergensavisen sin leder 4. juni (“Venstres valgvri”) gav Bergen Venstre full støtte for vår åpenhet. Lederen konkluderte med følgende: “Bergen Venstres måte å arbeide på er et eksempel til etterfølgelse. I dag har alminnelige velgere svært liten innflytelse på hvilke politikere som faktisk blir valgt. Innflytelsen er mindre ved stortingsvalg enn ved lokalvalg, men heller ikke lokalt er den reelle innflytelsen stor. Det vil tjene partiene, politikken og demokratiet å ha mer åpne nominasjonsprosesser enn det vi ser i dag.”

På et ordinært prøvenominasjonsmøte ville kun betalende medlemmer hatt stemmerett, og kun de oppmøtte. Vi startet vår prøvenominasjon med et debattmøte (også omtalt i BA), og sendte deretter ut elektroniske “stemmesedler” til alle våre medlemmer – betalende så vel som ikke-betalende. Vi valgte å vekte betalende medlemmer dobbelt av ikke-betalende, og med et slikt system var det enkelt for oss å åpne for andre interesserte.

Det eneste kriteriet vi satt, var at man måtte være bosatt i Bergen. Det har tross alt vært Bergen sin prøvenominasjon.

Sammenliknet med et ordinært prøvenominasjonsmøte har vi kommet langt. I alt 135 personer har avgitt sin stemme. Til tross for at vi kunne ønsket oss mér deltakelse fra vanlige velgere, kom 10 % av stemmene fra ikke-medlemmer. 22 personer meldte sin interesse, to var ikke bosatt i Bergen, og syv valgte å avstå fra å stemme etter å ha mottatt sin “stemmeseddel”.

Av de som har stemt, fordeler statusen seg slik:
94 betalende medlemmer (valgdeltakelse = 36 %)
28 ikke-betalende medlemmer (valgdeltakelse = 15 %)
13 ikke-medlemmer (valgdeltakelse = 0,009 %)

Hvordan resultatet har blitt regnet ut, kan man lese om her.

Flere viktige signal
Andre nestleder – og organisatorisk ansvarlig i styret – Stian Skår Ludvigsen er godt fornøyd med prøvenominasjonen: “Jeg er spesielt fornøyd med at vi har vist hvor enkelt partienes hittil lukkede nominasjonsprosesser kan åpnes, selv om jeg gjerne skulle sett høyere deltakelse blant vanlige velgere. Som et første steg i retning av et åpnere demokrati er jeg likevel fornøyd. Ansvarlige for nominasjonsprosessene i andre parti er hjertelig velkomne til å ta kontakt for å lære hvor enkelt dette kan gjennomføres!”, oppfordres det fra Stian.

Stian er også meget fornøyd med den gode deltakelsen blant egne medlemmer: “Jeg regner med nominasjonsnemda i Hordaland Venstre merker seg hvordan vi i Bergen ønsker at Venstre sin stortingsvalgliste ser ut! Jeg ser med forventning frem til innstillingen deres i forkant av det endelige nominasjonsmøtet”, avslutter en optimistisk ansvarlig for gjennomføringen av prøvenominasjonen.

De som er interesserte i de fulle resultatene fra prøvenominasjonen kan laste ned stemmeoppgjøret her eller kontakte [email protected] for komplett oppgjør inkludert rådata.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**