Kandidatpresentasjon

Her kan du lese kandidatenes egne presentasjoner av seg selv i alfabetisk rekkefølge. Ikke alle som er spilt inn til nominasjonskomiteen har svart enda, men siden blir fortløpende oppdatert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Navn: Naci Akkøk

Jeg er 60 år, gift, og med 2 barn. Jeg kom til Norge (Oslo) som student fra Tyrkia for ca. 35 år siden. Jeg har vært bosatt for det meste i Oslo, med siste 12 år i Vestre Aker. Jeg har en doktorgrad i informatikk, og har jobbet både i akademia og i det private næringslivet i ca. 40 år.

Jeg var politisk aktiv helt fra tidlige universitetsårene, og har jobbet bl. a. med å starte organisering av fremmedarbeidere og studenter da jeg først kom til Norge. Jeg var aktiv lenge i det som var kjent som Fremmedarbeider Forening (FAF), og var med på å bidra til fortsettelse av arbeidet grunnlagt av FAF ved å være nesteleder i ca. 20 av det som var FAF Radio (Radio Inter FM) — en av Oslo og Akershus sine få flerspræklige radioer med sendinger i 8-9 største minoritetsspråk.
Jeg har vært medlem av Venstre siden 2010.

Nominasjonsgrunnlag:
Jeg vil først takke Vestre Aker Venstre for at jeg ble foreslått som kandidat.

Grunnen jeg ble foreslått, og grunnen jeg aksepterte kandidaturet er mulig konsekvens av mitt nettverk, i det at mitt navn kan bidra til å trekke til Venster velgere ikke bare fra de borgerlige, men også fra de rød-grønne på grunn av mine tidligere aktiviteter innenfor innvandrermiljøer.

Mine politiske interesser og ambisjoner er ikke begrenset til innvandringspolitikk slik min bakgrunn kanskje impliserer. Mine primære politiske interesser er innen næringsliv, innovasjon, utdanning, forskning, velferd — særlig effektiv statsforvaltning, velferdsteknologi, helseforvaltning — og finans.

 Jarl Alnæs

Jarl Alnæs

Navn: Jarl Alnæs

Tekst:
Kalde fakta er at jeg er en gift mann på 45 år. Ingen barn, men står i adopsjonskø.

Etter 14 år først som vara og siden fast medlem av styret i Oslo Venstre, er jeg godt kjent både i og med organisasjonen. Jeg sitter nå som direktevalgt i hovedstyret.

Min hovedbase som politiker har dog vært i bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka. Der har jeg sittet med forskjellige verv siden 1996. Jeg er nå leder av bydelens byutviklingskommite, etter en konstitueringsavtale mellom Høyre, Venstre og SV. Jeg var på mange måter arkitekten bak denne avtalen.

Selv om basen min har vært bydelspolitiker, har jeg et godt overblikk på både byen og det nasjonale etter mange år i styret i Oslo Venstre. Jeg klarer meg også ganske brukbart i debatter. Har representert Oslo Venstre ved flere anledninger, blant annet debatten om private i helsesektoren som var arrangert av diverse LO-forbund i forkant av forrige kommunevalgkamp.

Etter mange år innen Oslo Venstre er jeg vel blitt mer all-roundpolitiker enn sektorpolitiker, men brenner som alle sterkere for noen områder. Spørsmål knyttet til personvern- og rettssikkerhet engasjerer meg sterkt. Som ansatt i Utdanningsetaten i Oslo kommune, engasjerer jeg meg naturlig også sterkt i utdanningsspørsmål. Spesielt gjelder dette videregående skole og fagopplæring.

Som kandidat skal det selvfølgelig forventes at man er aktiv i en valgkamp. I valgkampen i fjor drev jeg valgkampaktiviteter samtlige dager bortsett fra 3. Liknende aktivitetsnivå vil jeg selvfølgelig også ha om jeg er kandidat på stortingslisten.

Tilslutt kan jeg nevne at jeg etterhvert er godt kjent for store deler av befolkningen på Grünerløkka, og i tillegg i en del andre miljøer jeg vanker i, da spesielt i Lyn-miljøet. Sånn sett har jeg god føling med både øst og vest i byen.

Jeg har ikke forventninger om en topp 6- plassering, men mener at jeg har gode forutsetninger til å være en av de som skal representere Venstre som del av listen til stortingsvalget.

 Toril Berge

Toril Berge

Navn:Toril Berge

Hei, jeg er leder for Oslo Venstre og Venstres gruppeleder i bystyret. Det er en morsom og utfordrende jobb. Vi er jo endelig tilbake i byråd, og det gir dag til dag innflytelse over Oslo by og vi gjør vårt beste for å ta gode beslutninger for oss som bor her.

Jeg holder på med politikk fordi jeg syns det er givende, fordi jeg får være med å endre byen og landet jeg bor i, og fordi velgerne har valgt meg til å være deres folkevalgte. Selv om jeg som fylkesleder og gruppeleder er dypt engasjert i det meste, har jeg likevel jobbet mest med helse og sosialspørsmål, og fått lov til å sitte i komiteen i Oslo bystyre. Jeg har også fått muligheten til å jobbe med disse spørsmålene nasjonalt. Helse og sosialspørsmålene opptar meg fordi jeg syns det er morsomst med de mest umulige problemstillingene, og de spørsmålene der man jobber med folks grunnleggende rettigheter. Slik som for eksempel: Hvordan sier man «nok er nok» i et helsevesen der teknologien åpner for gjøre alt, og vi er i et land som har rikdommer nok til å betale for det meste? Hvorfor er det fortsatt slik at det er vanskeligere å være åpen om en psykisk sykdom enn en fysisk en? Jeg mener slike spørsmål krever modige og tøffe politikere, og et uredd parti. Det er heldigvis et slikt et jeg jobber for.

Jeg håper å få være på rådhuset noen år, få drive bypolitikken videre, det tar tid å lære seg arbeidsformen i et bystyre, og jeg har mye igjen jeg skal få til! Så syns jeg det hadde vært utviklende å av og til kunne få møte på Stortinget som vara, kanskje kunne Venstre fått markert sakene sine i bredden på den måten, men det er det nominasjonskomite og nominasjonsmøte som skal avgjøre, og ikke jeg. Det er deres jobb å se helheten blant kandidatene- og helheten for partiet. Den er det de som kjenner best, og ikke vi kandidatene.

Tilslutt: Det er umulig i en kort presentasjon å si alt om seg selv. Ta kontakt dersom du lurer på noe!

Anders Bergsaker

Anders Bergsaker

Navn: Anders Bergsaker

Jeg er 27 år gammel, nestleder i Oslo Venstre, født i Telemark, oppvokst på Jar i Bærum og bor nå på St. Hanshaugen hvor jeg har bodd siden 2004. Jeg har samboer og hund.

For tiden jobber jeg som Generalsekretær i Norges Unge Venstre. Tidligere har jeg vært leder i Oslo Unge Venstre, vara til styret i Oslo Venstre, nestleder i St. Hanshaugen Venstre. Jeg har også vært medlem av sentralstyret i Europeisk Ungdom.

Etter valget i 2011 ble jeg folkevalgt for første gang. Jeg ble 1. vara til Finanskomiteen i Oslo bystyre, hvor jeg nå er fraksjonsleder for Venstre. Det å være folkevalgt er noe som har gitt mersmak.

Oslo vokser, og det er bra, men det fører til store utfordringer med kollektiv, skoleplasser, eldreomsorg og lønns- og pensjonsutgifter. Dette er utfordringer som kommunen ikke kan løse alene. Jeg vil på Stortinget for å være med å sikre Oslo gode vilkår for å imøtekomme befolkningsveksten. Oslo skal fortsatt være Norges beste by å bo i.

Siden jeg kom inn i Finanskomiteen har jeg fått øynene opp for næringspolitikk. Norge kan ikke basere seg på å skulle leve av olje og gass i all fremtid. Det er da helt nødvendig å gå over til et kunnskapsbasert næringsliv. Norge blir stadig hengende etter i satsningen på et levedyktig næringsliv. Jeg vil på Stortinget for å legge til rette for en næringspolitikk som tørr satse på unge gründere med en god ide.

Terje Bjøro

Terje Bjøro

Navn: Terje Bjøro
Telefon: 90183528

Undertegnede er 60 år, har vært aktiv i Venstre siden 80-tallet, vært fylkesleder, landsstyremedlem, lokallagsleder, er i sin 6. periode som folkevalgt i bydel, i sin 3. periode som bystyrevara, vært varamedlem og medlem av byutviklingskomiteen, er nå fung. nestleder i Vestre Aker bydelsutvalg, vært i havnestyre, bankstyre, NKR-råd, VEAS, ligningsnemnd, fylkeslandbruksnemnd, er legatstyreleder, vært i diverse driftsstyrestyrer.

I yrkesliv utdannet lektor med tilleggsutdannelse som leder, vært i ulike stillinger i det videregående skoleverk og universitetslærer og sensor i en årrekke. Gift med en forsker, fagforeningsleder, tidligere sykehysleder og utlending som har bidratt til å gjøre Norge rikere. To voksene døre, en diplomat og en medisiner. Elsker fritidsliv, lane utenlandsreiser, opera, litteratur. Behersker engelsk, tysk, fransk og italiensk. Kjeder meg aldri! Er relativt snill og grei, men stiller strenge krav til meg selv og mine medmennesker.

Hvorfor stiller jeg som kandidat til en mulig fast plass eller varaplass på Stortinget: Jeg ønsker innflytelse og mulighet til å forme samfunnet sammen med mine partifeller i Venstre. Jeg var stortingskandidat (3.plass) i 1993 (nære på den gangen) og vært på listen ellers ved flere valg. Jeg har svært lang fartstid som folkevalgt, svært god innsikt i politiske prosesser, og relativt god evne til å formidle Venstres politikk utad.

Mine hovedsaker:
Internasjonal solidaritet, bistandspolitikk, primært bilateralt arbeid: Har besøkt Kerala, Malawi, Nepal, Øst-Timor og fått innsikt i en rekke bistandsprosjekter, og selv tatt initiativ til et prosjekt i Malawi. Jeg tror på EN verden, at Norge må bidra mer til å gjøre den fattige del av verden mer selvstendig og livskraftig.

Solidaritet i Norge: Jeg ønsker en forbedret politikk for de eldre, en liberal og fleksibel pensjonering, å forhindre aldersdiskriminering og utskvising av arbeidslivet, og en helt ny og offensiv satsning på eldres helse. Samtidig vil jeg ha tiltak for unge både innen utdanning og en forbedret boligpoltikk for unge i etableringsfasen.

Miljøpolitikk: Jeg meldte meg i sin tid inn i Venstre på grunn av Eva Kolstad forgrønning av det liberale parti Venstre. Jeg har i heninot alle posisjoner jeg har hatt for Venstre arbeidet for biologisk mangfold, vern av natur og bevaring av menneskenes ytre rammer.

Jeg stiller som seniorkandidat fordi jeg mener at vi sentralt i politikken og på de øverste plasser må ha kandidater også over 60 som arbeider fremtidsrettet og har mål og visjoner for samfunnsbyggingen.

Ingvill Elvestad

Ingvill Elvestad

Navn: Ingvill Stapnes Elvestad
Yrke: Kommunikasjonsrådgiver

Jeg er vara til Kultur- og utdanningskomiteen og styret i Oslo Venstre. Den siste tiden har jeg ledet en gruppe i Oslo Venstre som skriver forskningsinnspill til stortingsprogrammet 2013.

Som medlem av bystyregruppen får jeg møte mange mennesker, med fantastiske initiativ og ulike skjebner. Fordi jeg bryr meg så mye om folk, blir jeg mer inspirert for hver sak og hvert møte. For meg handler politikk nettopp om hvordan vi kan skape best mulige liv for enkeltmennesker. Hvordan vi kan integrere hensyn till natur og miljø i alt vi gjør. Det viktigste jeg kan tilføre som kandidat er et sterkt engasjement og utålmodighet etter å gjennomføre programmet i praksis, kombinert med initiativ og pågangsmot.

I Venstre har vi tradisjon for å kjempe for saker som vi mener er prinsipielt viktige. Saker som ikke nødvendigvis gir oss mye større oppslutning. Jeg mener vi skal og må kjempe for saker som asylbarnas skjebner, bedre personvern og nedleggelse av pelsdyrindustrien.

Samtidig må vi bli bedre på å løfte frem de sakene som betyr noe i hverdagen for folk flest. Saker hvor vi kan vise Venstres helhetlige politikk og at vi tar ansvar. Saker knyttet til skole, helse, velferd og næringsliv. Innenfor disse feltene, der alle partier kjemper om synlighet, må vi formidle de forslagene som er unike for oss. De er det ingen mangel på.

Sist, men ikke minst, må vi skape begeistring for vår miljøpolitikk. Jeg mener vi må vise fellesskapet at det som er bra for miljøet er bra for folk flest. Vi må snakke mindre om tekniske problemstillinger — og mer om lavere strømregninger og bedre kollektivtransport. Om hvordan vi skal få klimavennlige løsninger til å lønne seg for næringslivet. Vi må snakke om vår visjon, hvor vi skal, og de mange mulighetene som ligger i overgangen til et lavutslippssamfunn.

Mange velgere har Venstre som andrevalg, så vi vet at vår politikk appellerer til mange. "Venstre-koden" må være å formidle den enda tydeligere. Det vil jeg gjerne få bidra til.

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Navn: Ola Elvestuen
Verv: 1. nestleder i Venstre og Byråd for miljø og samferdsel i Oslo

Høsten 2011 gjorde valgresultatet i Oslo at vi fikk en sterkere posisjon i bystyret og at vi også gikk inn i byråd. Som byråd for miljø og samferdsel gis det mange gode muligheter til å profilere og gjennomføre Venstres politikk. Et sterkt stortingsvalg for Venstre i 2013 vil gi oss nye muligheter på Stortinget. Som 1. nestleder er ønsket om en plass på Stortinget naturlig. Jeg håper på tilliten til at nok en gang stå på Stortingslisten for Venstre og drive en aktiv og spennende valgkamp.

Lars Olav Fosse

Lars Olav Fosse

Navn: Lars Olav Fosse
Alder: 36
Yrke: Kraftmarkedsanalytiker
Bosted: Ammerud
Verv i dag: Leder av Grorud Venstre og medlem av byutviklingskomitéen i bydel Grorud
Tidligere verv: Nestleder i Sagene Venstre og medlem av byutviklingskomitén i bydel Sagene

Hvorfor bør jeg bli nominert til Stortingsvalget 2013?
Oslo og Norge er i stor endring. Bare i fjor flyttet 80 000 til Norge for å skaffe seg arbeid og slå røtter oppe mot nord. Venstre er det eneste partiet som helhjertet ønsker denne utviklingen velkommen. Derfor trengs Venstre for å utforme det nye Norge. For å fortsatt være attraktive og for å innfri de forventningene både dagens og fremtidens nordmenn har, trengs en ny nærings- og kunnskapspolitikk. Vi må la forsknings- og utdanningsmiljøene våre få gode rammer og utvikle seg fritt uten at andre politiske mål styrer kursen, og næringspolitikken må legge til rette for de gode idéne uavhengig av geografi og bånd til interesseorganisasjoner. Vi må ta radikale velferdspolitiske grep for å frigjøre ressurser til nødvendig investering i infrastruktur og kunnskap. Med bred bakgrunn fra både næringsliv og offentlig forvaltning kjenner jeg både rammene og mulighetene for politikken. Et Norge i vekst betyr også et mer sammensatt Norge. Det merker vi godt i Groruddalen. Den største utfordringen vi har, er likevel mytene om oss. Gode møteplasser gjennom en styrket frivillig sektor er nøkkelen til å skape felles identitet i samfunn i rask endring. Et Norge i vekst skaper økt press mot naturen. Vi må verne nye områder, men vi må også legge til rette for at vernede områder tas i bruk av flere av oss slik at naturen fortsatt er en viktig fellesverdi. Dagens regjering skryter av hvor mye penger de har brukt. En regjering med Venstre må skryte av hvordan vi faktisk har brukt de enorme ressursene Norge har.

Guro Svenkerud Fresvik

Guro Svenkerud Fresvik

Navn: Guro Svenkerud Fresvik
Alder: 31 år
Yrke: Kommunikasjonsrådgiver ved Handelshøyskolen BI
LinkedIn

Venstre er Norges liberale parti, vi fører en politikk som setter folk først. En venstre-politiker leter hele tiden etter løsninger som gjør at mennesker får muligheter til å finne sin egen vei i livet, samtidig som vi sørger for å ta vare på de svakeste i samfunnet og miljøet rundt oss. Disse liberale løsningene vil jeg være med på å finne, utvikle og sette ut i livet.

Jeg tror de viktigste sakene for Venstre i 2013 vil fortsette å være miljø, skole og utdanning, velferd, næring og den frie kulturen. Vi vil også fortsette å stå opp for de svakeste i samfunnet og aldri tie still om en verdig ruspolitikk og en human flyktning- og asylpolitikk. Den liberale ideologien er helhetlig og gjelder på alle områder. En politiker for et liberalt parti erkjenner at alt henger sammen, og at alle eikene i samfunnshjulet er like viktige.

Tidligere har jeg jobbet politisk med høyere utdanning og studentvelferd, politikk for barn og ungdom — alt fra barnehage til trafikksikre skoleveier — og nå nylig Venstres helse- og velferdspolitikk.

En stortingsrepresentant fra Oslo må på vegne av byens stadig voksende antall innbyggere jobbe spesielt med to ting: boligpolitikk og samferdselspolitikk. Vi må sørge for at folk på alle livets terskler har muligheten til å bo og leve godt, og vi må sørge for at trafikkveksten kan tas over kollektivnettet. Dette fordrer nye politiske løsninger, vilje til å prioritere midler og evne til å samarbeide med andre Oslo-politikere for å få gjennomslag.

Jeg mener jeg kan bidra til å få satt Venstres saker på dagsorden i det offentlige rom der medielogikken råder, og på den måten nå ut til flere velgere med essensen i vår politikk. Jeg har lyst til å jobbe for listen og for Oslo Venstre — å bidra til at Venstre gjør et godt valg slik at liberal politikk kan bli innført på flere områder. Jeg går aldri tom for ideer, mister aldri motet og er et gjennomført politisk sjarmtroll.

Det liberale Venstre skal være framoverlent, nytenkende og radikalt, vi skal hele tiden jobbe for å flytte vinduet for hva som er politisk mulig. Og Oslo Venstre skal være lokomotivet i dette liberale toget.
Hvis organisasjonen og velgerne vil det slik, så stiller jeg opp med alt jeg har. Kast meg gjerne til ulvene

Karl Arthur Giverholt

Karl Arthur Giverholt

Navn: Karl Arthur Giverholt

Karl Arthur Giverholt har vært aktiv i Oslo Venstre siden 2008, og var fungerende leder, valgkampansvarlig og leder for programkomiteen i St. Hanshaugen Venstre i valgkampen 2011. Han jobber for tiden som gruppesekretær for Oslo Venstres bystyregruppe. Giverholt har en bachelorgrad i Nordisk litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, og mastergrad i humaniora og samfunnstenkning fra New York University. Som politiker vil Giverholt jobbe for at samfunnet legger til rette for at folk skal kunne leve sine liv slik de ønsker, og han er spesielt opptatt av styrket lokaldemokrati, kollektivsatsning i storbyene og en offensiv skolepolitikk med tilrettelagt undervisning for alle. I tillegg ønsker Giverholt å bidra til en modernisering av teknologipolitikken, blant annet ved å sikre at det grunnleggende personvernet ivaretas i den digitale hverdagen.

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande

Navn: Trine Skei Grande
Verv: Leder i Venstre og Stortingsrepresentant for Oslo.
Facebook
Twitter@trinesg

Jeg meldte meg inn i Venstre som 13-åring. For meg var det Alta-saken som avgjorde valget mitt, og som har hatt betydning for meg videre i mitt engasjement. Helt klart handlet Alta-saken om miljø og hvordan vi sikrer våre verdifulle områder til de neste generasjoner. Vi har et ansvar for å ta vare på miljøet og i jakten på de gode klima – og energiløsningene er det avgjørende at vi ikke samtidig bygger ned vårt verdifulle miljø på veien.

Men Alta-saken handlet også om et syn på samfunnet som jeg hele tiden prøver å ha meg i mitt politiske arbeid: den lille mannen mot staten. Hver dag er det noen som møter en stengt dør, mennesker som ikke forstår deres problemer — både fordi de som skal lytte ikke alltid har den kunnskapen og tiden de burde ha, men også fordi at de som har møtt problemer i deres liv ikke helt vet hvordan de skal få satt ord på den urettferdigheten de opplever. Dette handler for meg om den lille mannen mot staten på mange måter. Her har vi i Venstre engasjementet for forenkling, avbyråkratisering og kunnskapsløfte som kan være den avgjørende endringen mange mennesker trenger i sitt liv.

Dette er også kjernen i det engasjementet jeg har i skolepolitikken. Vi må skape den skolen som ser hva hver enkelt elev er god på, og som kan bidra til at hver og en av de som sitter rundt i norske klasserom kan skape sine drømmer for sin fremtid — fordi de vet at de er gode på noe! Nøkkelen til dette er gode, trygge lærer som ser den enkelte eleven. Dette handler om den kunnskapsbaserte fremtiden, fattigdomsutjevning i skolen og, ikke minst, det store behovet for et sterkt liberalt parti som kan gjennomføre det! Da er nøkkelen Venstre.

 Alvhild Hedstein

Alvhild Hedstein

Navn: Alvhild Hedstein

Alvhild Hedstein, gift, to sønner, bor i en gammel arbeiderbolig på Sagene. Jobber til daglig som adm. direktør i Miljømerking, en stiftelse som er forvalter de offisielle miljømerkene i Norge. Utdannet naturforvalter ressursøkonom fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, jobberfaring fra Miljøverndepartementet, KLIF, Bellona. Politisk erfaring som rådgiver for Lars Sponheim i Landbruks- og matdepartementet, vært nestleder i Oslo, og vara til sentralstyret. Har ulike styreverv — fra Syklistenes landsforening til konsernstyret i Norgesgruppen.

Jeg brenner for et grønnere næringsliv, og en mer bærekraftig framtid. Er opptatt av at klimaproblemet ikke skal overskygge andre miljøproblemer, og mener det er fullt mulig å ta helhetlig miljøansvar. Som mor til to sønner som har vokst opp midt i byen, er jeg opptatt av å ta vare på den mangfoldige byen, av gjensidig integrering (jeg må endre meg i møte med for meg nye kulturer), og av å få en skole som er mer tilpasset den enkelte, og der lærerne er trygge på sitt fag og sin rolle. Jeg er ideologisk liberal, mot kongehus, for et totalt skille mellom kirke og stat, for innvandring og for den enkeltes mulighet til å velge sitt gode liv, for å nevne noen viktige prinsipper.

Som person er jeg energisk, målrettet, sta og forhåpentligvis hyggelig. Jeg har 84 dagers erfaring fra Stortinget, og det har gitt mersmak! Jeg mener Stortinget trenger en Venstreperson med inngående miljøkunnskap, med en tydelig liberal stemme, og en som har erfaring fra et liv med barn og ungdom i Oslo — fra møte med helsestasjon, skole, idrettsdugnader og som syklist! Jeg har også erfaring fra riksmedia og har deltatt i ulike programmer og debatter, og får jeg tillit skal jeg gjøre mitt for at Venstre blir enda mer synlig.

Daniel Heggelid-Rugaas

Daniel Heggelid-Rugaas

Navn: Daniel Heggelid-Rugaas
Twitter

Hvorfor ønsker du å stille som kandidat til stortingsvalgslisten for Venstre?
Jeg stiller som kandidat til Oslo Venstres stortingsliste, først og fremst fordi jeg engasjert – fortsatt. Jeg ble med i Unge Venstre i 2005, og har ikke angret på det ennå. Jeg tror at politikere kan endre samfunnet, i små steg, slik at det blir bedre. Venstres politikk og politikere fortjener og har alle muligheter til å få større gjennomslag. Norge trenger det Oslo fikk i fjor: Venstre i en sentral posisjon. Jeg har lyst til å bidra med det jeg kan for å gjenoppleve følelsen fra fjorårets valgkamp, og håper jeg får muligheten til det.

Hva mener du er de viktigste sakene for Venstre i valget 2013
Venstre må snakke mye om det som er viktigs å prioritere: Vi trenger en langt bedre boligpolitikk for unge, vi trenger en politikk som gjør det mulig å leve klimavennlig og som reduserer norske klimagassutslipp og vi trenger et løft for høyere utdanning og skole som forbereder samfunnet på framtidens utfordringer. Venstres oppdrag i politikken er også å fremme liberale svar på politiske områder som blant annet integrering, personvern, dyrevelferd og rusomsorg.

Hvordan kan du bidra til å markere Venstre på disse sakene?
Venstre er et parti med større personlige ressurser enn økonomiske ressurser. Det er viktig at kandidater på listen jobber spesielt hardt i valgkampen, noe jeg er beredt til å gjøre. Valgkamp er slitsomt, men også gøy! Jeg håper at jeg kan bidra til å engasjere andre og å få noen til å stemme på meg, og dermed også på Venstre. Jeg er OUVs ungdomskandidat, og syns det er viktig å huske på Venstres unge velgere, som det er mange av.

Hva tror du vil bli dine viktigste egenskaper som kandidat og eventuelt representant for Venstre?
Jeg tror jeg er blid, engasjert og akkurat passe nerdete til å være en god kandidat for Oslo Venstre. Jeg har tidligere vært nestleder i Norges Unge Venstre og vara til Telemark fylkesting og Notodden kommunestyre. I dag er jeg styremedlem i Oslo Venstre. I tillegg sitter jeg i programkomiteen, og blir dermed godt kjent med Venstres politikk. Dessuten er jeg glad i folk, både Venstre-folk og de som ennå ikke er det.

Gudrun Jære Hoel

Gudrun Jære Hoel

Navn: Gudrun Jære Hoel

Jeg har lyst til å stå på Venstres liste til stortingsvalget på grunn av at jeg med min bakgrunn og mine interesser har noe å tilføre Stortinget og Venstres gruppe der. Jeg er lærer, har nedsatt funksjonsevne i tillegg til at jeg er oppvokst på gård. Dette er en bakgrunn jeg mener Venstre kan ha stor bruk for at en av representantene på Stortinget innehar.

Jeg vil at alle funksjonshemmede skal få en utdanning som gir dem jobb utfra det de interesserer seg for akkurat som alle andre. Universell utforming er et annet aspekt, verden bør bli slik at produkter og omgivelser kan brukes av alle uten tilpasninger.

Jeg er en urban trønder som trives veldig godt med å bo i St. Hanshaugen bydel og i Oslo sentrum. Jeg vil at det i hele byen skal være gode bomiljøer, også i sentrum av Oslo.

Jeg er allmennlærer, og jobber som sløydlærer og spesialpedagog. Jeg har hatt og har nytte av utdannelsen, men ser i mange tilfeller at det skulle vært flere faglærere også i barneskolen, spesielt i engelsk og matematikk. Det bør også være faglærere i praktisk estetiske fag. Jeg har personlig sett altfor mange tilfeller av at noen "må" ta dem. De har ikke utdannelse i faget og de er ikke spesielt motivert, men alle får da til at ungene kan gjøre noe praktisk er omkvedet rundt omkring. Dette går ikke i lengden. Læreren må være motivert, ha et minimum av utdannelse i faget og kunne faget sitt. Da blir elevene motiverte og lærer noe.

Jeg vil at vi skal ha et levedyktig og lønnsomt jordbruk med kortreist mat og levende bygder. Venstre bør begynne å engasjere seg mye mer i jordbruk og alternative måter å drive det på. Løsninga på lønnsomhet i landbruket er ikke å selge hyttetomter til byfolk, men å drive jorda og skogen. Vi vil da ikke at Norge skal bli avfolket nord for Lillehammer. En forandring av på odelsloven slik den er i dag er en god begynnelse.

Dette var litt om hva jeg mener jeg kan bidra ekstra med i forhold til hvilke forandringer Stortinget må stå overfor for i de neste fire årene.

Britt inglingstad

Britt inglingstad

Navn: Britt Inglingstad
Yrke: Bankansatt i Nordea Bank Norge ASA

Jeg ønsker å gjøre en innsats for å sette Oslo, og Oslos mange utfordringer, på kartet i vårt høyeste folkevalgte organ. Jeg sitter i min 2. periode i bydelsutvaget i Østensjø og er leder av bydelsutvikling-, miljø og kulturkomiteen i bydelen og har sittet i diverse styrer i frivilillige organisasjoner.

Idrett, kultur, miljø, byutvikling og barn og unges oppvekstvilkår er saker som opptar meg og som jeg brenner for.
Saker innenfor samferdselssektoren mener jeg er en av de store sakene, som ikke bare berører det sentrale østlandsområdet, men er viktig for hele landet og en del av infrastrukturen i vårt lille, langstrakte land..
Helse og omsorgsaker og sykehusstrukturen.
Flytte flere oppgaver nærmere folk, gjennom litt større og sterkere kommuner.
Flere idrettshaller og mere fysisk aktivitet inn i skolen.

Jeg ønsker å markere Venstre gjennom disse sakene ved mitt engasjement og min redelighet.

Som ektefødt Oslojente med et brennende engasjement for byen og fylket mitt håper og tror jeg at min alder, erfaring fra arbeidslivet og engasjement vil være en styrke.

Kristin Marken

Kristin Marken

Navn: Kristin Dubland Marken

Mitt navn er Kristin Dubland Marken og jeg er 25 år. Jeg kommer opprinnelig fra Stavanger, men har bodd i Oslo de siste fem årene. Til daglig studerer jeg europastudier på Blindern, og jobber deltid som vaktleder på et kundesenter. Bortsett fra politikk er jeg glad i å lese bøker, kjøre snowboard og være sammen med venner.

Jeg startet å engasjere meg som 16-åring med diverse verv på lokalt plan. Da jeg flyttet til Oslo satt jeg i sentralstyret til Elevorganisasjonen på fulltid ett år, og ledet organisasjonens valgkomitè de to neste årene. Med denne bakgrunnen er det ikke overraskende at skole er en av mine fremste interesseområder. Senere gikk jeg to år av en bachelorgrad i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet ved UiO, der mitt engasjement og min interesse for personvern utviklet seg mye. Ellers er ruspolitikk og europaspørsmål blant det jeg er mest opptatt av.

Jeg ble medlem av Venstre for tre år siden, og begynte å engasjere meg i valgkampen i fjor. Nå er jeg nestleder i Gamle Oslo Venstres styre, men ønsker å bruke mer av min kapasitet på Venstre. For meg er Venstre et forutsigbart parti som skal ta de store verdidebattene- og er opptatt av egen politikk, ikke andres. Slik ønsker jeg at også velgerne skal oppfatte oss. Jeg tror Venstre har mye uutnyttet potensial, og ønsker å bidra til økt oppslutning gjennom en tydelig, prinsipiell og liberal profil.

Shankar Narayan

Shankar Narayan

Navn: Shankar A. Narayan
Mobiltlf. 41 47 01 35
epost: [email protected]

Shankar A. Narayan er 48 år gammel og varamedlem av styre i Sagene Venstre. Han er selvstendig næringsdrivende som rådgiver for bedrifter i Skandinavia. Bortsett fra sin lange erfaring fra næringslivet, er Shankar meget samfunnsengasjert. Han har de seneste årene blant annet sittet i styrer i organisasjoner tilknyttet utviklingsarbeid. Han har dyrket sitt politiske engasjement basert på kunnskap og interesse for næringspolitikk, integrering, skole og internasjonale politikk. Shankar representerer ett tverrsnitt av dagens Osloborger og behersker flere språk: norsk, engelsk, hindi, urdu, tamilsk og bengali.

Utdannelse og yrkeserfaring
Shankar har en dobbelt bachelorgrad i engelsk litteratur og verdenshistorie med B.A. ’First Class, First Rank’ fra universitetet i India. Han er også diplomjournalist og har utdannelse i markedsføring fra Storbritannia. Shankar har også studert EU politikk ved Universitet i Agder. Til sist har han en mastergrad i strategi og ledelse (M.B.A.) fra B.I., Oslo.

Shankar flyttet til Norge sammen med sin familie i 1997 og har et langt yrkesliv bak seg. Han har blant annet vært seniorkonsulent ved PwC, Oslo og seniormarkedssjef i Det Norske Veritas. Han var en pioner for utvikling av nye samarbeidsformer mellom Norge og andre land blant annet i maritime og IT-sektorer. Shankar har et bredt internasjonalt nettverk og har vært medlem av norske delegasjoner i utlandet ved flere anledninger, blant annet statsminister Stoltenbergs delegasjon til India i 2001.

Ved siden av sitt profesjonelle liv, har Shankar vært engasjert i frivillige aktiviteter siden 1998. De siste ti år har han vært aktiv fadder og styremedlem i en fadderorganisasjon. Shankar var også blant initiativtagere bak opprettelsen av gruppen LIM (Likestilling, Integrering og Mangfold) som jobber aktivt for å gi en arena for ikke-vestlige, liberale individer i samfunnet for å kunne delta i debatter på lik linje med alle andre og bli hørt.
Shankar er gift med Gerd, som driver barnehage. De bodde sammen i Dubai før flyttingen til Norge i 1997. Sammen har de tre barn, sønnen Erik-Anant and tvillingjenter Maya-Elise og Mina-Anette. Eldstemannen er fjerdgenerasjon liberaler og er fylkessjef for Unge Venstre i Vest-Agder.

Tarik Ogbamichael

Tarik Ogbamichael

Navn: Tarik Ogbamichael
Alder: 30
Yrke: Rådgiver ved Statistisk Sentralbyrå

Jeg har de tre siste årene vært et aktivt medlem av Sagene Venstre og representerer Venstre i bydelsutvalget. Vervet i bydelsutvalget har medført til at jeg kan kjenne på et like sterkt engasjement for viktige lokale saker som jeg har for nasjonale hjertesaker. Venstres satsning på skole- og miljøpolitikk er noe av det jeg er mest stolt av og hadde gleden av å videreformidle i fjorårets intense valgkamp. Jeg vil jobbe for at Venstre videreutvikler sitt potensial og blir Norges største parti og mener derfor det må jobbes for å synliggjøre bredden i det partipolitiske programmet.

Jeg kommer opprinnelig fra Eritrea og har dermed gleden av å ha en flerspråklig og flerkulturell bakgrunn. Mitt hjerte brenner imidlertid for Oslo, da det er her jeg er vokst opp siden jeg var 1 år. Byen vokser lynraskt og jeg vil være med å bidra til de politisk beste løsningene knyttet til bolig-, miljø-, og integreringspolitikk.

Norsk utenrikspolitikk bør etter min mening være basert på en fornuftig kombinasjon av idealisme og realisme. Norge bør profilere seg som en humanitær stormakt ved å prioritere fokus på menneskerettigheter og demokratiutvikling fremfor geopolitisk stabilitet.

Som person er jeg positiv, energisk og forhåpentligvis pragmatisk. Samfunnsengasjement er en viktig betingelse for min livskvalitet. I fritiden er jeg for tiden også et aktivt medlem av arbeidsutvalget i Diaspora Network: En organisasjon som jobber for å styrke innvandrerorganisasjoners innflytelse og synlighet i norsk utviklingsarbeid og utenrikspolitikk.

Espen Ophaug

Espen Ophaug

Navn: Espen Ophaug

Jeg har vært medlem av Unge Venstre og Venstre siden 1995. Jeg har fire perioder i Unge Venstres sentralstyre bak meg, hvorav to år som nestleder og ett år som internasjonal leder. Jeg har også sittet i to perioder i Oslo Venstres styre. Nå er jeg i den fantastisk privilegerte situasjonen at jeg er heltids folkevalgt politiker for Oslo Venstre, som nestleder i byutviklingskomiteen i Oslo bystyre.

I hele mitt politiske liv har jeg først og fremst vært opptatt av kulturpolitikk og av utdannings- og forskningspolitikk. Dette er noe jeg fremdeles er sterkt opptatt av. Jeg har i to perioder vært ansatt/heltidstillitsvalgt i LLH. Likestillings- og antidiskrimineringspolitikk er fremdeles et politikkiområde som opptar meg. Gjennom arbeidet i LLH har jeg også blitt opptatt av det som går under navnet seksuell og reproduktiv helse.

Som nestleder i byutviklingskomiteen har jeg møtt et helt nytt politisk univers for meg, det har vært en bratt læringskurve, men det har vært morsomt, og det er utrolig spennende og givende å få være med å utvikle byen. Et viktig tema i forbindelse med byutvikling er koblingen mellom byutvikling og samferdsel. For at byen skal kunne vokse på en bærekraftig måte må vi få til en kraftig satsing på kollektivtrafikken i Oslo og ellers på østlandet. Jeg er overbevist om at vi må få til et regjeringsskifte i 2013 for å få til et taktskifte i utbyggingen av kollektivtrafikken i Osloområdet, og jeg ønsker å bidra til dette taktskiftet. I Norge er det slik at det er legitimt å være distriktspolitiker hvis du kommer fra steder utetnom det sentrale østlandsområdet. Men Oslo trenger også politikere som tør å tale Oslos sak.

Erik Borge Skei

Erik Borge Skei

Navn: Erik Borge Skei

Erik Borge Skei (født 19. juli 1975) er seksjonsoverlege ved Barne- og ungdomsklinikken, AHUS. Skei har tidligere jobbet tre år ved Oslo legevakt. Han har gjennomført Forsvarets russiskkurs og arbeidet for UD ved ambassaden i Moskva. Senere ble han nasjonal leder for humanitæraksjonen Helse uten grenser. Han er nå nestleder i bydelsutvalget og leder i MPS-komiteen i Nordre Aker.

"Valget i 2013 skal vinnes, men er kun et skritt på veien mot å bygge et bedre samfunn – og Venstre som et sosialliberalt parti med kompetente tillitsvalgte, troverdighet innenfor flere saksfelt og oppslutning over 10 %."

Blant Skei sine viktigste mål og prioriteringer i politikken er en best oppnåelig skole og oppvekst gjennom langsiktige tiltak for kvalitet innenfor alle fag og rekruttering av de beste til læreryrket; kultur og breddeidrett; utbygging av samferdsel, grønn by- og næringsutvikling; og forenkling i organisering av offentlig sektor blant annet gjennom en god, men bærekraftig helse- og velferdspolitikk.

Firebarnsfaren samlet som leder for Grefsen FAU og initiativtaker til "Foreldreaksjonen for skoler i Nordre Aker" alle FAU-ene i bydelen og har vært avgjørende for flere skoleprosjekter og kjernebeslutninger om nye arealnormer for Osloskolen. Han har videre vært engasjert i kulturstasjon i Nydalen, nytt Nydalskryss, flere idrettsprosjekter, veistengning og møteplassbygging med mer. Få vedtak fattes i dag i Nordre Aker uten at Skei er sentral.

Skei er grundig saksorientert og har handlekraft til å sette i gang og drive frem de riktige politiske prosessene. Han er troverdig og evner å formulere ny politikk, vinne tilslutning for den (inkludert i media og hos andre partier) og følger sakene frem til realisering.

Etter ett år i politikken fikk Skei i underkant av 700 stemmer ved bydelsvalget i 2011, uten å drive personlig valgkamp. Dette stadfester konturene av en klar og markert lokal profil som i likhet med partiet Venstre er moden for en større arena.

Torkild Strandvik

Torkild Strandvik

Navn: Torkild Strandvik

Jeg heter Torkild Strandvik og vil gjerne stille til valg for Venstre i stortingsvalget. Jeg er 34 år, samboer og jobber til daglig med salg. På fritiden går jeg på kino, fisker og følger engelsk fotball, mer presist Liverpool. Er i dag Venstres gruppeleder i bydelsutvalget på St.Hanshaugen, hvor vi sammen med Høyre utgjør en konstruktiv opposisjon.

Jeg vil inn på Stortinget for å utgjøre en forskjell. Jeg står godt plantet midt i Venstre politisk sett og har gjennom mitt lokalpolitiske engasjement vist at jeg har gjennomslagskraft. Jeg er resultatfokusert og løsningsorientert. Jeg er definitivt bedre på walk the walk enn jeg er på talk the talk.

Politisk sett så er mine styrker sosialpolitikk, samferdsel og miljø, selv om jeg vil betegne meg selv som en allrounder med sterk interesse for å gjøre pragmatisk politikk ut av det prinsipielle. Mitt politiske engasjement oppsummeres godt med Guren Hagens tekst: «Å sjå det store i det små. Gjøra plass åt dom få, som læv litt på sia tå malen». Jeg trives godt i ombudsmannsrollen.

Gjennom mine lokalpolitiske verv har jeg fått åpnet budsjettkonferanser, fremmet og fått gjennomslag for lokale skjenkeforskrifter, fått innført miljøprinsipper i innkjøpsreglement og løftet flere saker fra beboere inn i bydelsutvalget.

Som førstekandidat i bydelen med beste resultat i lokalvalget 2011 for Venstre, forsvarte vi et historisk bra resultat fra 2007. Det er viktig at Venstre har en kandidat med lokal profil og som lokalt synlig i den bydelen hvor vi de siste valgene har hatt høyest oppslutning i Oslo. Jeg vet hva det vil si å vinne valg og å vinne frem med standpunkter. Jeg mener selv jeg vil være en styrke for Venstre på Stortinget og ber derfor om medlemmenes tillit.

Monica Tjelmeland

Monica Tjelmeland

Navn: Monica Tjelmeland

35 år gammel tobarnsmor, bosatt på Torshov, utdannet jurist og jobber i Skattedirektoratet.

Jeg har vært medlem av Unge Venstre og Venstre siden 1996. Var leder av Unge Venstre 2001-2003 og var da representert i Venstres sentralstyre og landsstyre, sistnevne var jeg også direktevalgt til 2003-2004. Videre har jeg vært styremedlem og nestleder i Oslo Venstre, samt sentralstyremedlem i Europabevegelsen. De siste to årene har jeg hatt pause fra forpliktende verv for å få dagene med to småbarn og fulltidsjobb til å gå opp.

Småbarnslivet har bidratt til å forsterke og utvide mitt politiske engasjement til å omfatte oppvekstvilkår og integrering av barn og unge. Kvaliteten i barnehagene og skolene må heves og tersklene for deltakelse på fritidsaktiviteter tilrettelagt for barn må senkes. Pedagoger og lærer må få frigjort tid til å være sammen med ungene, fremfor å drive med planstyring, kartlegging og rapportering. Systematisk innhenting og lagring av personopplysninger er krenkelser av barns privatliv. Barn trenger aktivisering, oppfølging og oppmuntring, ikke overvåkning og kontroll som et ledd i jakt på avvikende atferd.

Jeg er stolt av å være liberaler og medlem av et parti som ser enkeltmennesker fremfor grupper. Et parti som tar utgangspunkt i at vi alle er ulike, og at det ikke er et mål at vi skal bli like. Staten er et redskap for å gi hver av oss muligheter til et bedre liv, en sterk stat må aldri bli et mål i seg selv. Liberaler skal man være i både små og store saker, men jeg vil likevel fremheve kampen for personvernet og kampen for at kvinner og menn i alle aldre skal ha like muligheter som mine fremste liberale kampsaker. Venstre er del av en internasjonal liberal bevegelse, og vi har et ansvar for å bidra utover våre egne grenser. Europeisk og internasjonalt engasjement er en naturlig del av et liberalt engasjement, og jeg vil gjerne jobbe for at Venstre i enda større grad blir et internasjonalt orientert parti.

Småbarnsmor vil jeg være en stund til, og jeg har ikke mulighet til å kaste meg inn igjen i politikken for fullt. Mitt kandidatur er derfor begrenset til en av plassene på nedre del av lista.

Hans Kristian Voldstad

Hans Kristian Voldstad

Navn: Hans Kristian Voldstad

53 år, gift m/ 3 barn. Bosatt 38 år i Oslo på Bøler, Bjølsen og Vestre Aker. Siviløkonom NHH og selvstendig næringsdrivende siden 1992 innen eiendom og eiendomsutvikling.

Har hatt ulike tillitsverv i frivillig sektor utenom politikk: Visepresident Norges Tennisforbund, medlem Politisk anleggsutvalg Norges Idrettsforbund, leder Heming Tennis m.m. Idag styremedlem NTF.
Politisk aktiv i Venstre siden 2010 og leder Vestre Aker Venstre fra 2012.

Stiller som kandidat fordi jeg vil vise at Venstre har et mangfold av kandidater med variert erfaring og interessefelt.

Av nasjonale politiske saker er jeg spesielt opptatt av å fremme Venstres politikk på områdene bolig, finans & økonomi, samferdsel, næring, miljø og frivillighet.

Liv H Wiborg

Liv H Wiborg

Navn: Liv Wiborg

Jeg er samfunnsviter – Sosionom/cand. Polit. med hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU.
Jobber som forfatter – mest fagbøker, og oversetter bøker — fra tysk.
Sak- og fagkyndig i barnevernssaker og i saker hvor gravide rusmiddelbrukere skal tvangsbehandles.
Er nestleder i bydelsutvalget i Ullern — var det de to siste årene i forrige periode. Tross flertall, ønsket Høyre at jeg fortsatte som nestleder denne perioden.

Siden 1998 har jeg vært medlem i UHSK og er det fortsatt. Gruppeleder for Ullern Venstre, jeg sitter i AU og i styret i Ullern Venstre. Jeg er leder av tilsynsutvalget for Smestad- og Madserud sykehjem og Øvre Skogvei bolig (multifunksjonshemmede «barn»). Jeg fører også tilsyn med tre fosterbarn i Ullern bydel.

Er politisk mest opptatt av barn og de eldre. Men jeg har også interesse for og mye kompetanse om rus og helse. Dessuten sjø — og rent vann, da jeg bader i sjøen mer enn halve året.

Er født og oppvokst i Oslo — er Oslo-borger i 3.generasjon, alle besteforeldrene mine er født i Oslo — «sjelden vare»! Men jeg har også som voksen bodd mange andre steder i Norge.

Jeg er enke, har fire voksne barn, ett barnebarn og sommersted i Telemark.

Sten J. McNeil Aannerud

Sten J. McNeil Aannerud

Navn:Sten J. McNeil Ånnerud

Foreldrene mine har alltid oppmuntret meg til å tenke selv. Derfor stemmer de ikke Arbeiderpartiet lenger, og det er derfor jeg er med i Venstre. Alt henger sammen med rettferdighet.

Venstre er et parti etter mitt hjerte. Det er et parti som jobber for rettferd for alle, ikke bare særinteressegrupper der hva du får, er avhengig av hvem du er og hvem du kjenner. Rettferdighetssansen og viljen til å engasjere meg førte meg til studentpolitikken, der jeg blant annet fikk tillit til å jobbe med studentvelferd i to år, ett av dem på heltid. Det var givende og inspirerende å kunne jobbe med politikk og se at det som ble gjort, fikk innvirkninger.

Jeg hadde på dette tidspunktet for lengst meldt meg inn i Sagene Venstre, der jeg etter hvert ble mer og mer aktiv. Dette førte meg blant annet til en varaplass til bydelsutvalget ved valget i 2007, og jeg fikk tillit til å få en plass i bydelsutvalget ved forrige valg. Jeg håper også at jeg kan få tillit av nominasjonskomiteen og nominasjonsmøtet til å få en plass på stortingsvalgslista.

Som nevnt er rettferd viktig for meg. Er det rettferdig at selvstendig næringsdrivende får dårligere betingelser enn faste ansatte? Som selvstendig næringsdrivende oversetter har jeg selv merket at det er lettere og mer behagelig å være fast ansatt av andre enn å skape sin egen arbeidsplass. Er det rettferdig at fattige bønder i utlandet blir stengt ute fra det norske markedet fordi etter forholdene rike bønder skal beskyttes for enhver pris? Eller er det rettferdig at mennesker verden over må flykte på grunn av klimaendringer som vi i i-landene har evne og mulighet til å bremse, men ikke vilje og ønske, fordi det på kort sikt kan påvirke oss negativt? Det er slike spørsmål — fra det nære, det jeg merker på kroppen, til det globale, det andre merker på kroppen, som jeg ønsker å gjøre noe med. Det er jeg veldig glad for at Venstre, som det klareste og tydeligste partiet gjør noe med, og det er et lag jeg ønsker å være med på også i framtida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**