Råde Ap for økt eiendomsskatt – V/Frp/H/Sp mot

Råde Arbeiderpartie stemte for og de øvrige partiene i Formannskapet stemte mot Rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten med 50% under Formannskapsmøtet i Råde onsdag.
– Det blir helt feil å øke eiendomsskatten fordi vi skal ha mer pæng på bok, mener Venstre-leder Christian Holstad Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Råde Arbeiderparti stemte for å øke eiendomsskatten med 50%.

Råde Arbeiderparti stemte for å øke eiendomsskatten med 50%.
Foto: hl

Formannskapet i Råde kommune behandlet torsdag Handlingsprogrammet og Økonomiplanen for 2013-2016. Her hadde Rådmannen foreslått å øke eiendomsskatten med 50%, noe alle andre en Arbeiderpartiet gikk i mot.
– Eiendomsskatten er i seg en en helt forferdelig skatt. Skal vi i tillegg øke den for å ha penger på bok blir det ennå mer feil. Jeg kan til nød godta eiendomsskatt for å nedbetale gammel gjeld eller investering i en skole eller tilsvarende, men ikke for å ha mer til drift eller for å få mer penger på bok. Det blir bare helt feil, mener Lilleng.

 V/FrP/H og Sp, her representert ved Rafshol (H), Stensrød (FrP) og Lilleng (V) nekter å øke eiendomsskatten.

V/FrP/H og Sp, her representert ved Rafshol (H), Stensrød (FrP) og Lilleng (V) nekter å øke eiendomsskatten.
Foto: Elisabeth Krathe Steve

Siden det ble et klart flertall mot å øke eiendomsskatten må Rådmannen legge frem et alternativt Handlingsprogram og Økonomiplan for Kommunestyremøtet 21.juli.
– Planene blir mer eller mindre som det som de som ble vedtatt i budsjettbehandlingen i desember i fjor, med noen små justeringer i forhold til reduserte lønnskostnader og kjøp av tjenester, forklarer Lilleng.

Handlingsprogrammet og Økonomiplan 2013-2016 blir ytterligere behandlet i Kommunestyret 21.juli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**