Bekymret over personvernet

Venstre fremmet i dag forslag om bedre sikring av personvernet ved opprettelse av Norsk Helsearkiv og helsearkivregisteret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Stortinget behandlet i dag endringer i helseregisterloven om forståelse av kryptering og om opprettelse av Norsk Helsearkiv og helsearkivregisteret.

– Venstre er positiv til at det opprettes et helsearkiv. Men Venstre er skeptiske til måten pasientdokumentasjonen skal lagres i helsearkivregisteret, sier Borghild Tenden.

 Venstre ønsker kryptering av helseregistre

Venstre ønsker kryptering av helseregistre
Foto: Microsoft

Hun viser til at samlingen av pasientdokumentasjon hos Norsk Helsearkiv vil bli et helseregister, men at det ikke legges opp til noen form for kryptering slik andre helseregistre har krav om. Venstre mener det er bekymringsfullt og i strid med Stortingets intensjon.

– Venstre mener det må legges opp til bedre sikring av sensitive opplysninger, noe som best gjøres gjennom å kryptere identiteten, sa Borghild Tenden i debatten.

Venstre fremmet derfor forslag i salen om dette. Tenden tok også opp at flere høringsinstanser hadde vært kritiske til lovforslaget, uten at Stortinget ble gjort oppmerksom på dette.

– Jeg synes det er underlig at proposisjonen ikke nevner at det har vært kritikk mot høringsforslaget. I punktet om høringsinstansenes syn er det kun tre høringsinstanser som er nevnt og alle var positive til forslaget. Jeg vil gjøre salen oppmerksom på at Datatilsynet kom med krass kritikk av at det lagres så mye sensitiv informasjon om døde mennesker ett sted, sa Tenden fra Stortingets talerstol.

Hun understreker at også bioteknologinemnda, forskningsetiske komiteer og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon hadde kritiske kommentarer.

Statsråden mente det ikke var mulig med kryptering av Norsk Helsearkiv, men ga i salen ingen god forklaring på hvorfor dette ikke var mulig og hva hun ville gjøre for å ivareta personvernutfordringene ved opprettelse av Norsk Helsearkiv.

Venstre påpekte også at vi er uenig med regjeringens tolking av krypteringskravet og at statsrådens tolking undergraver Stortingets intensjon.

Les om saken på Stortingets hjemmesider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**