Lars Olav Fosse stiller som kandidat til Stortingslisten

Leder i Grorud Venstre Lars Olav Fosse stiller som en av over kandidater til Venstres Stortingsvalgliste. Totalt er det 25 plasser på lista. – Lista trenger en engasjert og hardtarbeidende kandidat fra Groruddalen, sier Fosse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Tirsdag 12. juni har du mulighet til å treffe mange av Venstres kandidater på et åpent møte på Litteraturhuset. Du kan lese mer om møtet her.

Under kan du lese Fosses kandidatpresentasjon:

Oslo og Norge er i stor endring. Bare i fjor flyttet 80 000 til Norge for å skaffe seg arbeid og slå røtter oppe mot nord. Venstre er det eneste partiet som helhjertet ønsker denne utviklingen velkommen. Derfor trengs Venstre for å utforme det nye Norge. For å fortsatt være attraktive og for å innfri de forventningene både dagens og fremtidens nordmenn har, trengs en ny nærings- og kunnskapspolitikk. Vi må la forsknings- og utdanningsmiljøene våre få gode rammer og utvikle seg fritt uten at andre politiske mål styrer kursen, og næringspolitikken må legge til rette for de gode idéne uavhengig av geografi og bånd til interesseorganisasjoner. Vi må ta radikale velferdspolitiske grep for å frigjøre ressurser til nødvendig investering i infrastruktur og kunnskap. Med bred bakgrunn fra både næringsliv og offentlig forvaltning kjenner jeg både rammene og mulighetene for politikken. Et Norge i vekst betyr også et mer sammensatt Norge. Det merker vi godt i Groruddalen. Den største utfordringen vi har, er likevel mytene om oss. Gode møteplasser gjennom en styrket frivillig sektor er nøkkelen til å skape felles identitet i samfunn i rask endring. Et Norge i vekst skaper økt press mot naturen. Vi må verne nye områder, men vi må også legge til rette for at vernede områder tas i bruk av flere av oss slik at naturen fortsatt er en viktig fellesverdi. Dagens regjering skryter av hvor mye penger de har brukt. En regjering med Venstre må skryte av hvordan vi faktisk har brukt de enorme ressursene Norge har.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**