Vann og avløp til Hødnebø

Så ser det endelig ut til at Harald A. Eriksen (H) og Stian Lund (V) får lønn for strevet og pådriverrollen for fremføring av vann og kloakk til Hødnebø. Rette nok noe senere og endel dyrere enn de to i utgangspunktet ønsket, men uansett – Det er all grunn til å gratulere med resultatet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Hyggelig å lede møtet i miljø og teknisk komité når vi skal sluttbehandle fremføring av vann og avløp til Hødnebø, et godt eksempel på de borgerlige partienes politikk sier Stian Lund (V)

Hyggelig å lede møtet i miljø og teknisk komité når vi skal sluttbehandle fremføring av vann og avløp til Hødnebø, et godt eksempel på de borgerlige partienes politikk sier Stian Lund (V)
Foto: Runar Nes

Saken skal nå til Risør bystyre for endelig vedtak, men når vi fikk til et enstemmig vedtak i miljø og teknisk komité er det all grunn til å anta at bystyret følger opp med samme enstemmige vedtak sier Stian Lund, som ledet torsdagens komitémøte.

Formannskapet var enig, og jeg synes det er helt naturlig av Harald A. Eriksen er saksordfører for denne saken da det var de borgerlige partiene som drev denne saken frem til dagens positive vedtak

Vedtak:
Risør bystyre vedtar å igangsette arbeide med fremføring av vann og kloakk til Hødnebø med en kostnadsramme på kr. 4 135 000,- pluss avgift. Arbeidene søkes igangsatt snarest mulig og gjennomføres i samsvar med planer utarbeidd av Asplan Viak AS.

Det fastsettes et anleggsbidrag på kr. 54 000,- pr. abonnent. I tillegg kommer fastsatt tilkoblingsavgift (kr. 7000,- for vann og kr. 7000,- for kloakk).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**