Venstre er Venstre, heldigvis

Gjennom de to siste stortingsperiodene med den sittende regjering, har utviklingen gått i feil retning på mange av de områdene som er viktigst for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Regjeringen har vist minimal vilje til å samarbeide med Venstre for å få gjennomført nødvendige forbedringer og framskritt på områder som skole, miljø, fattigdomsbekjempelse og en offensiv næringspolitikk.
Den nåværende regjering har hatt eventyrlige inntekter over statsbudsjettet til disposisjon, men har på mange områder ikke prioritert det som er viktigst. Fornyelsen av offentlig sektor har stanset opp, og regjeringen har vist en konsekvent negativ holdning til det private eierskapet og den grundervirksomhet som er nødvendig for å skape den framtidige velferden.
Dersom det blir et flertall mot den sittende regjering i 2013, mener Venstre det må føre til et regjeringsskifte med utgangspunkt i dagens opposisjonspartier. Ved et nytt flertall vil Venstre etter valget samtale med de andre opposisjonspartiene for å få etablert en ny grønn regjering utgått fra Venstre, Krf og Høyre. Venstre går til slike samtaler med det mål å få mest mulig gjennomslag for egen politikk. Graden av gjennomslag vil være avgjørende for Venstre sin deltakelse i en ny regjering. Vi garanterer bare for Venstres politikk. En stemme på oss, er en stemme på Venstre og vår politikk.

Olav Relling
Mary Blikken Gradahl, Ringerike Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**