Kvamskleiva på E16 må planlegges nå

Oppland Venstre, sammen med Høyre og Fremskrittspartiet, tok til orde for sikring av E16 gjennom Vang i Valdres i Fylkesutvalget 12. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Eivind Brenna

Eivind Brenna
Foto: Christoffer Biong

Utbygging av tunnel forbi rasutsatt område i Kvamskleiva må prioriteres fram i riksveibudsjettene. Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre foreslo at planlegging settes i gang så snart som mulig og at man forserer fram utbyggingen. At tunnelen må bygges er opplagt. Hvert år registrerer Statens vegvesen 100 større eller mindre ras på strekningen.
– Denne tunnelen burde vært bygd for lenge siden, mener Olaf Nils Diserud (FrP), Jørand Ødegård Lunde (H) og Eivind Brenna (V), som alle sitter i Fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**