Ny skolestruktur i Re

Re Venstre ønsker et forprosjekt om skolestruktur, slik Rådmannen i Re foreslår, velkommen. For oss er det viktig at både utredninger om ungdomskolen og barneskolene er med i det samme prosjektet slik at vi får sett helheten. Det ikke et alternativ å kutte flere lærerstillinger for å få fremtidige budsjett til å balansere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Revetal Ungdomskole

Foto: Privat

Debatt om skolestruktur er bra for Re Kommunes innbyggere. Vi vil ha en god skole for elevene, derfor satser vi på lærerne. Framtida begynner i klasserommet. Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner.

Vi ønsker ikke å konkludere om hvilke skoler som skal legges ned eller hvilke som skal satses på nå. Vi vil ta diskusjonen når forprosjektet om skolestruktur legger frem sitt forslag. Mulighetene er mange, men for oss er det elevens lærevilkår som skal stå i fokus.

Som mulig løsning vil vi imidlertid at følgende forslag skal være med i utredningen forprosjektet skal gjennomgå. Elevene på Ramnes Skole flyttes til Røråstoppen Skole hvorpå det bygges ny Ungdomskole hvor Ramnes Skole ligger i dag. Vi tror dette kan være en god løsning både for elever og lærere i Re. Fordelene med en slik løsning kan være: robuste lærermiljøer i barnetrinnet, ny ungdomskole utenfor Revetal sentrum, sambruk av infrastruktur mellom ungdomskole og Re Videregående, og ikke minst frigjøring av tomt på Revetal som kan utvikles og hvor et overskudd kan brukes som del av finansieringen av ny ungdomskole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**