Venstre gir Kunnskapspris

Etter forslag fra Venstre har Hedmark fylkeskommune vedtatt å dele ut sin første kunnskapspris. Samtidig kan fylkeskommunen juble for at antall elever fra Hedmark som gjennomfører videregående skole øker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Kunnskapspris

Foto: HA

Erik Ringnes (V) har i flere år gitt uttrykk fra Fylkestingets talerstol at “dårlige karakterer og stort elevfrafall i den videregående skolen er delvis kulturelt betinget. Kunnskap er ikke det som verdsettes mest i Hedmark.” I fylkestinget foreslo han at fylkeskommunen oppretter en kunnskapspris for å belønne og skape oppmerksomhet rundt dem som satser på utdanning. Fylkesråd Aasa Gjestvang (Sp) svarte at hun lenge hadde lekt med lignende tanker og sa ubetinget ja til forslaget fra Ringnes.
– Jeg synes det er en god idé, sa hun.

Erik Ringnes fortsetter

Foto: HA

Ikke elitetenking – Ringnes bedyrer at forslaget ikke er et utslag av elitetenking:
– I idretten ser vi at topper også skaper bredden, mente han.
Mens Ringnes tenker seg en pris beregnet for en elev som peker seg ut, ønsker Aasa Gjestvang at prisen må få en større bredde, eksempelvis at kunnskapstiltak og andre gode skoleinnspill også kan belønnes. Begge sier at de er åpne for forslag til å gjøre prisen så attraktiv som mulig, slik fylkeskommunens kulturpris er. Gjestvang lover at arbeid vil bli satt i gang med å lage kriteriene for en kunnskapspris og at den første utdelingen kan finne sted neste vår.
Rekordresultat – Det ble en jubeldag for den videregående skolen i fylkestinget tirsdag. En gledesstrålende Gjestvang kunne opplyse at ferske tall viser at 69 prosent av dem som begynte i den videregående skolen i Hedmark gjennomfører utdanningen i løpet av fem år. Det er ny rekord og en oppgang på hele fire prosentpoeng!
Fra å ligge på et bunnivå i landet ligger Hedmark nå likt med landsgjennomsnittet:
– Neste år skal vi nå 70 prosent. Vårt mål om 73 prosent gjennomføring er absolutt innen rekkevidde, sa Gjestvang som rettet en takk til alle dem som har stått på for å ha bidratt til skoleframgangen i fylket.
/aho

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**