Handlingsplan mot fattigdom

I går behandlet kommunestyret Handlingsplan mot fattigdom. Venstre mente at man i denne handlingsplanen måtte fortsette å arbeide todelt. Man må ha konkrete tiltak til hvordan man bekjemper den lokale fattigdommen, men man må også ha tiltak som gjør den aktuelle livssituasjonen for de menneskene som opplever fattigdom, enklere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det ble i diskusjonen tatt opp at man må forhindre at fattigdommen reproduseres i flere slektsledd. En av veiene ut av fattigdom, er gjennom utdanning. Skolesystemet vårt i Sola idag, er lagt opp til at alle elever skal tilbys leksehjelp. Denne leksehjelpen er vedtatt av den rødgrønne regjeringen og pålagt fra statlig hold. Den skal tilbys alle 1-4. klassinger. Venstre mener at det må mer konkrete og målrettede tiltak inn for å bekjempe fattigdom. Vi ønsker blant annet å ha en leksehjelpsordning som er målrettet mot de elevene som reelt har behov for hjelpen, og at man ikke skal ha det leksetilsynet som er en realitet idag.

En av de andre sakene Venstres representant Anja Berggård Endresen tok opp i debatten, var knyttet til fritidstilbud til barn og unge som opplever fattigdom. Vi vil arbeide for at man i Sola innfører aktivitetskort, som sikrer brukerne av dette kortet gratis tilgang til kulturtilbud og fritidsaktiviteter. Dette er et mål vi vil arbeide for videre.

Det ble i går også vedtatt utstyrspool for lån av idrettsutstyr. Dette er konkrete tiltak hvor utøvere uten tilgjengelig utstyr, kan låne nødvendig utstyr, slik at de også videre kan inkluderes i det fellesskapet lag og organisasjoner kan tilby. Venstres representant tok også til orde for et sterkere samarbeid mellom det offentlige og frivillige lag og organisasjoner som har tilbud rettet mot den gruppen som ble pekt på i Handlingsplanen mot fattigdom. Det er viktig at informasjon om tilbudene når ut til de det gjelder.

Det er mange gode tiltak i Handlingsplanen mot fattigdom, og den vil være et godt arbeidsverktøy og gir klare signaler til hvordan politikene ønsker at kampen mot fattigdom skal føres.

Forebygging av frafall i idrett blant ungdom - dans

Foto: AA

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**