Dra meg baklengs inn i fremtiden

I mai behandlet formannskapet på nytt kjøring i gågata i Sandvika. Alle, unntatt Venstre, stemte for biltrafikk fra rådhuset til jernbanestasjonen — Sandvika eneste gågatestrekning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Sandvika gågaten juni 2012

Foto: Odd Roar

Samtidig pågår det nå kåring av Norges fineste sted. De nominerte? Steder som satser på helårs livskvalitet, lekeplasser, sportsmiljø, kulturliv, turistattraktivitet og kunst. Blant de nominerte er Asker. Juryen vektlegger Askers flotte arbeid med et kompakt sentrum med utgangspunkt i jernbanestasjonen som kollektivknutepunkt.

Kriteriene og rådene til stedsplanleggere er:
Ha en visjon i bunn for reguleringsplanen.
Stå fast på målene slik at visjonen over tid blir realisert.
All stedsutvikling må basere seg på fotgjengeren. Fotgjengeren er limet som knytter byen sammen.
Utvikles byen rundt et knutepunkt kommer handelen. Folk liker å se og å bli sett. Det gir identitet og tilhørighet.

Legg merke til disse punktene; fotgjengeren er limet. Folk kan gå langt om det skjer noe rundt dem. Folk ønsker å se og å bli sett. Vi må ha et knutepunkt og følge en visjon om fremtidsbyen vi vil elske, feire høytidsdager i, tilbringe fritid og handle i.

Sandvika er vår by. Å gjøre gågaten om til bilvei er å gå baklengs inn i fremtiden. Gågaten vår trenger et løft for å være attraktiv for Bærums innbyggere, og vi trenger å binde sammen de to delene av byen i sterkere grad.

Den mest naturlige forbindelsen mellom Sandvika øst og vest er i krysset Rådmann Halmrasts vei og Kinoveien. T-krysset er trygt med tanke på biltrafikk og det er midt i gågaten. Venstre har foreslått at det utredes en stor og fin lekeplass, med skikkelig gummidekket underlag, der, i hjertet av Sandvika. Den kan realiseres for omtrent halvparten av det kommunen budsjetterer å bruke på veiprosjektet.

Otto Sverdrups plass kan rustes opp til det kultur- og markedssentrum det er ytret ønske om, Brambani-bakgården blir bare finere og finere, uteserveringene langs elva blir enda mer attraktiv. Med gågate, og gjerne lekeplass i gågata, binder vi byen vår sammen.
Vi skal ikke insistere på lekeplass, men vi insisterer på at åpning av gågata for trafikk ikke er svaret.
La oss bli enige om en visjon for Sandvika som vår by. La oss oppgradere gågaten og vise at vi mener alvor som en av Framtidens byer.

I 2017 skal E16 være i tunnel. Skal vi sette oss målet at Sandvika blir nominert til Norges fineste sted i 2020? Venstre syns det. Ikke noe baklengs inn i fremtiden. La oss planlegge er lys fremtid for handelsstanden og våre innbyggere og la oss starte med å gjøre en skikkelig jobb i gågata.

Siri Engesæth
Venstre
Nestleder sektorutvalg Miljø, klima og kommunalteknikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**