Lokallagsleders hilsen til landsstyremøte

Venstre holdt landsstyremøte i Halden 15. -16. juni 2012. Her kan du lese lokallagsleder Truls Bredas hilsen til landsstyret ved oppstart. De ble også ønsket velkommen av byen ordfører Thor Edquist (H)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Kjære landsstyret i Venstre

Velkommen til Halden

Velkommen til det som inntil nylig må ha vært Norges mest konservative by hvor ingenting skulle endres. Dette var byen hvor alt skulle være som det alltid hadde vært. Her gjaldt det å gå i flokk til stemmeurnene og tenkingen skulle fagforeninga på papirfabrikken ta seg av. Her kunne ingenting endres uten at noen hadde snakka sammen. Her var det slik at alt som stod i lokalavisa var sant, særlig hvor udugelige alle partier som setter enkeltmennesker i sentrum visstnok skulle være.

Truls Breda

Foto: Frode Tennebø

Velkommen til byen hvor vi nå trygt kan si at lokaldemokratiet fungerer og hvor innbyggerne siden valget i 2003 har nesten firedoblet tilliten til Venstre og vår grunnleggende politiske holdning om at alt må ta utgangspunkt i det enkelte mennesket.

Med de til tider svært begrensede mulighetene vi har hatt til å nå fram med vårt budskap, har tillitsvalgte i Halden Venstre løftet fram det absolutt sentrale om at mennesker er viktigere enn systemer, er viktigere enn Partiet.
Halden Venstre er i dag byens fjerde største parti og det nest største partiet i dagens posisjon. Og det var faktisk kun to partier som hadde fremgang ved fjorårets valg: Det var oss og ordførerens parti. Vi tror at vår innsats særlig på kultur og skolesektoren i forrige periode ble lagt merke til og verdsatt av velgerne og at vi har medlemmer som på ulike felter er kjent i byen.
Venstre i Halden har i mange år også vært standhaftig utålmodige etter rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet og mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet.

Dere i landsstyret er dagens fremste tillitsvalgte i Venstre. Dere er de som på godt og vondt har medias oppmerksomhet. Men bak dere står alle de trofaste og entusiastiske lokallagsmedlemmene rundt omkring i landet som etter beste evne målbærer Venstres politikk både i posisjon og opposisjon.

Slik er det her hos oss også.
Vi er glade for at vi har en trofast og utholdende Roar Günther Andersen som helt siden 1991 har talt Roma midt i mot og samtidig sett og talt enkeltmenneskers sak.
Vi er glade over å ha en gruppeleder Geir Helge Sandsmark som til enkelte andre partiers irritasjon holder fram hvor avgjørende viktig det er for utviklingen av det norske demokratiet, lokalt og nasjonalt at det er preget at åpenhet.

Vi er glade over at vi har en Per Magnus Finnanger Sandsmark som med ungdommelig engasjement og med en kapasitet som til tider tar pusten fra oss andre er med å prege politikken lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vi er glade over at vi kan bidra med folkevalgte i kommunens utvalg, råd og nemder som bruker sin livserfaring, kunnskap og tid til beste for byen de bor i .

Vi som bor her i Halden er både stolte av og glad i alt det fine som byen kan by på og de mulighetene som finnes til å utvikle den til et godt sted å leve. På vegne av oss i Halden Venstre ønsker jeg dere hjertelig velkommen til Halden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**