Utvalgsmøte i Nordstrand Venstre

Det ble avholdt utvalgsmøte i Nordstrand Venstre den 21.05.12, hvor aktuelle lokale politiske saker vi arbeider med ble diskutert. Blant annet hvordan vi skal arbeide videre med forslagene lokallaget hadde til årmsøte i Oslo Venstre tidligere i år, som desverre ikke fikk gjennomslag der.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Referat fra Utvalgsmøte i Nordstrand Venstre.

De tre forslagene Nordstrand Venstre fremmet i Oslo Venstres årsmøte:

Forslag om vern av Ekebergsletta.

Forslag om gjeninnføring av føre-var-prinsippet ved plassering av elektromagnetiske strålingskilder som mobilmaster mv.

Forslag for å redusere støy fra Oslo Havn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**