Ulovlig tømming av betongrester i Risavika: Venstre fikk svar fra Rådmannen

I torsdagens kommunestyre hadde Venstres gruppeleder, Anja Berggård Endresen, stillt spørsmål til administrasjonen knyttet til de påståtte avtaler som forelå med Sola Betong knyttet til utfylling av betong i Risavika. Rådmannen kom med betryggende svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


På spørsmålene vi stillte administrasjonen knyttet til ulovlig dumping av betong i sjøen i Risavika, fikk vi følgende tilbakemelding fra rådmannen i kommunestyret:

Det foreligger ingen avtale med Sola kommune der Sola betong har fått tillatelse til å dumpe betongrester i sjøen i Risavika.

Kommunen har gitt Stavangerregionen Havnedrift AS tillatelse etter plan- og bygningsloven til planering av området, og til at området kan nyttes til lager (FUP-sak 24/09). Det er den forbindelse ikke gitt tillatelse til utfylling i sjø, og det er stilt krav om at det kun kan nyttes rene masser i planeringen. Sola kommune følger opp saken for å sikre at vilkårene i denne tillatelsen blir overholdt. Så langt kan det tyde på at det har skjedd brudd på minst ett vilkår.

Venstre har ved flere anledninger pekt på de miljøproblemene som foreligger i Risavika. Vi har pekt på støyutfordringer, manglende kartlegging av miljøgifter på sjøbunnen og nå dette siste tilfellet knyttet til betongdumping.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**