Venstre-nei til gratiskort for lokalpolitikere

Venstre gikk på sist bystyremøte en 13. juni inn for å avvikle ordningen med gratiskort til kultur- og idrettsarrangement for lokalpolitikere i Haugesund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Bystyret valgte å videreføre ordningen, til tross for at rådmannen anbefalte å avvikle den. Ordningen skal heretter bare gjelde for byens kultur- og idrettspolitikere, mens den tidligere gjaldt for hele bystyret. Lokalpolitikerne fikk blant annet gratisbilletter til FKH-kampene på stadion og gratis svømming og skøyting.

Venstres utgangspunkt er at lokalpolitikere som folkevalgte ikke bør ha særfordeler i kraft av sine verv, utover godtgjørelsen de får for å delta på møter. Ordningen med gratiskort har vært alt for generøs og er ikke nødvendig for å kunne ivareta vervene på en god måte. Vi er enig i at lokalpolitikerne bør ha god kjennskap til hva som skjer innen byens kultur- og idrettsliv, men gratiskort er ikke nødvendig for å sikre dette. Vi har allerede gode ordninger som dialogmøter, felles befaringer for politikerne på kulturinstitusjoner og idrettsanlegg og brukerundersøkelser om hvordan folk flest vurderer byens kultur- og idrettstilbud. Samtidig får kultur- og idrettspolitikerne på hvert møte en orientering fra administrasjonen om hva som har skjedd siden sist og planene framover.

Kultur- og idrettsarrangører taper penger som følge av at lokalpolitikerne har gratiskort. Arrangørene går ikke bare glipp av billettinntekter, men må også betale moms for å slippe inn politikerne. Det vil altså si at arrangørene må betale penger hvis politikerne kommer på besøk. Mange arrangører ser nok gjerne at lokale kultur- og idrettspolitikere er til stede på deres arrangement. Det vil imidlertid være bedre å vite at en er velkommen ved å bli invitert heller enn å kreve gratis adgang ved besøk på eget initiativ og sende regningen til arrangøren.

Vi må uansett sikre en korrekt skatte- og avgiftsmessig håndtering av gratiskortene så lenge vi har ordningen. Her er regelverket strengt, samtidig som det er gråsoner og tvilstilfeller. Venstre er derfor tilfreds med at flertallet nå vil hente inn en uttalelse fra skattemyndighetene. Rådmannen konkluderer for sin del med at gratiskortene er et skattepliktig frynsegode for politikerne så lenge de ikke er spesielt invitert eller har en reell oppgave på arrangementet, som for eksempel å stå for den offisielle åpningen. Kommunen kunne ha sluppet de administrative merkostnadene ved å få på plass rutiner for korrekt skatte- og avgiftsmessig håndtering hvis vi heller hadde avviklet hele ordningen, slik Venstre gikk inn for

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**