Ikke strippeforbud i Bergen

Et klart flertall i bystyret sa nei til et forslag om å ikke gi skjenkebevilling til strippeklubber.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

I mandagens bystyremøte skulle skjenkepolitikken for de neste fire årene vedtas.

Blant annet ble det stemt gjennom av byrådspartiene og Venstre at utesteder som blir definert som kultursteder, skulle kunne holde åpent til klokken 0300.

— Dette vil medføre at en får mer spredning i sentrum nattestid om når folk drar hjem, og i tillegg vil kulturtilbudet bedres, sier Geir Kaland (H).

Et flertall i bystyret stemte for at det skal åpnes for uteservering i sentrumsområder i bydelene.

Ville forby stripping
Men det som vakte mest debatt var SV sitt tilleggsforslag.

De mener at Bergen kommune gjennom sitt skjenkereglement kan sette kjepper i hjulene for strippesteder som Dreams.

— Gjennom vårt lokale selvstyre kan vi si nei til skjenkebevilling til strippeklubber, på samme måte som vi sier nei til skjenkebevilling til MC-klubber. Alle partier i Stavanger, bortsett fra Frp, sier nei til strippeklubber i sin by. Bergen er blitt strippehovedstaden på Vestlandet, sier Miljeteig.

SV sitt tilleggsforslag møtte motbør, blant annet fra Venstre.

— Så lenge utestedene driver lovlig, kan vi ikke forby utesteder bare fordi vi ikke liker dem. Det er en farlig og illeberal vei å gå, sier Julie Andersland (V).

Nedstemt
Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Rødt og SV stemte for forslaget om å nekte utesteder som har stripping og toppløsservering skjenkebevilling.

Dermed ble det ikke flertall for dette forslaget.

I tillegg foreslo Venstre å utvide skjenketider for uteservering til klokken 0230, slik de gjør i Oslo, men dette fikk ikke flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**