Operasjon omsorg-Seljord best i landet!

Operasjon omsorg har pågått fra 15 april-16 juni. Målet var bl.a å få større innsikt i hverdan i omsorgs Norge for å få et bedre grunnlag for nasjonal, regional og lokal velferdspolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Lokallagsleder Margit Karlsen-Rinde

Lokallagsleder Margit Karlsen-Rinde
Foto: Privat

I Seljord har vi vært på besøk til 8 forskjellige enheter innen helse og omsorg i kommunen. Vi har lært mye og denne kunnskapen skal brukes! Operasjon omsorg er nå avsluttet og Seljord Venstre er beste lokallag i landet (målt i antall besøk pr. medlem). I tillegg ble Telemark Venstre beste fylke i landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**