Ønsker full InterCity-utbygging

Fylkestinget i Akershus slutter seg til Jernbaneverket forslag om full dobbeltsporutbygging av alle tre InterCity-strekningene; Oslo — Lillehammer, Oslo-Halden og Oslo-Skien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Venstre har lenge ønsket seg en mer omfattende jernbaneutbygging på Østlandet.

Venstre har lenge ønsket seg en mer omfattende jernbaneutbygging på Østlandet.
Foto: Rogaland Venstre

En forpliktende framdriftsplan må vedtas i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan 2014-2023. Utbyggingen gjennomføres i en periode på 10 år med Follobanen som prioritet, heter det i fylkestinget høringsuttalelse til Jernbaneverkets utredninger.

Utredningen fra Jernbaneverket viser at det er nødvendig med full utbygging av dobbeltspor på alle strekningene hvis jernbanen i framtiden skal kunne håndtere det økte transportbehovet befolkningsveksten vil gi. En slik utbygging vil bety betydelig kortere reisetid mellom Oslo og byer i Østlandsområdet. Utbyggingen vil bety redusert utslipp av klimagasser og redusert antall drepte og skadde i trafikken.

Totale investeringerkostnader for alle tre InterCity-strekningene er beregnet til ca 95 milliarder kroner.

Jernbaneverket har sendt utredningene på høring, med høringsfrist 29. juni. Dokumentene er tilgjengelig på Jernbaneverkets hjemmeside.

Venstre har lenge jobbet for en mer omfattende jernbaneutbygging, og foreslo i Nasjonal Transportplan og i 2010 et opplegg for finansiering og trasevalg som vil medføre følgende reisetider innen 2020:

Oslo til Halden, Skien og Lillehammer på under 80 minutter
Oslo — Kristiansand 3 timer
Oslo – Trondheim 4 timer
Oslo – Bergen 4 timer

Intercity-prosjektet må realiseres nå

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**