Billigere SFO til de som trenger det mest?

I tirsdagens oppvekststyremøte fikk Venstre gjennomslag for å utrede en modell for en mer fleksibel og sosialt innrettet oppholdsbetaling i SFO. -Vi må lage en modell som gjør at det blir billigere, særlig for de som tjener minst, sier Eva Kvelland (V), nestleder i oppvekststyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Eva Kvelland

SFO-undersøkelsen har de siste årene vist at foreldrene er fornøyd med tilbudet til kommunen, men misfornøyde med prisnivået på oppholdsbetalingen. Prisene i Kristiansand er blant de høyeste i landet, og en plass i SFO koster nå omtrent det samme som en full barnehageplass.

– Det er dyrt for mange, og spesielt for de som har lavest betalingsevne. For Venstre er det viktigere å hjelpe de som trenger det mest, heller enn å smøre jevnt ut over alle, sier Eva Kvelland.

Derfor foreslo Venstre følgende da oppvekststyret denne uken behandlet SFO-undersøkelsen 2012:

1. Administrasjonen bes å utrede muligheten for å gjøre systemet for oppholdsbetaling i SFO mer fleksibelt. Blant annet bør det vurderes en justering av modellen som medfører egen sats for bruk av tilbudet hele uka, men kun deler av dagen (for eksempel kun ettermiddag) — ut over det som i dag defineres som korttidsplass.

2. Administrasjonen bes også å utrede og vurdere konsekvensene av en modell for inntektsdifferensiert oppholdsbetaling i SFO, med formål å kunne vurdere innføring av en lavere sats for familier med lav betalingsevne, for eksempel etter modell for oppholdsbetaling i barnehagene i Kristiansand, der innslagspunktet for lav sats ligger på om lag 2,5 G (brutto årsinntekt).

3. Administrasjonen bes også å utrede og vurdere konsekvensene av en modell for søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage.

Forslag 1 og 3 fikk enstemmig tilslutning i oppvekststyret, mens forslag 2 ble vedtatt mot én stemme (Frp).

– Jeg er glad for at de andre oppvekstpolitikerne i Kristiansand er enig med Venstre i at vi må vurdere en modell som i større grad tar hensyn til at prisnivået oppleves som vanskeligere for noen enn for andre. Det er god sosialpolitikk, og det er god Venstre-politikk, sier Kvelland.

Les mer i Fædrelandsvennen her (#ABO)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**