Spørsmål til Ordfører: Rassikring

John-Arvid Eik (V) sa han var kjent med at kommunen har fått invitasjon fra vegvesenet til et møte om skredsikrings behov for riks- og fylkes veger i Rogaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

John-Arvid Eik

John-Arvid Eik stilte Ordføreren følgende spørsmål:

-Vil Lund kommune møte der og hvem skal representere kommunen?
Jeg ser at vegstrekningen E-39 Tronvik-Vest Agder har høyeste prioritet, og står som nr. 1 og nr. 2 på hele listen. Dette er gledelig
-Vil kommunens representanter legge press slik at dette fortsatt blir prioritert først på listen?
Når det gjelder fylkesvegene er FV3 Rusdalsstranda plassert nederst på listen over middels prioriterte veger.
Vil bare minne om at i kommuneplanen som har vært under utarbeidelse de siste månedene har vi prioritert vegforbindelsen til Sirdal og da er det viktig å få på plass rassikring av FV3
-Vil kommunens representanter forsøke å få den høyere prioritert?

John-Arvid Eik
Lund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**